BAS Управління холдингом - Nova Solutio

BAS Управління холдингом

“BAS Управління холдингом”  комплексне рішення CPM-класу (Corporate Performance Management  управління ефективністю холдингу)  призначене для автоматизації широкого спектру задач, пов’язаних з обліком, плануванням і контролем ефективності холдингів різного масштабу.

Цільовий сегмент “BAS Управління холдингом” — групи компаній з повною або частковою централізацією функцій управління фінансами, у яких керівні компанії та бізнес-одиниці неоднорідні з точки зору галузевої належності або експлуатованих ІТ-систем.

Замовити
Ціна: 720 000 грн
Повний опис
Ліцензії
Задати питання

Управління такою складною комерційною структурою як холдинг вимагає значних зусиль і створення розгалуженої системи служб і підрозділів. Однак мінімізувати витрати праці і кількість залучених співробітників можна, запровадивши «BAS Управління холдингом». Компанія Nova Solutio рекомендує купити цей продукт за прийнятною ціною тим корпораціям, які зацікавлені в автоматизації виробничих і фінансових операцій підпорядкованих або пов'язаних з ними комерційних структурах.

Опис

Найбільш складними в плані управління групою пов'язаних загальною комерційною діяльністю підприємств є сегменти, що регламентують взаємовідносини з клієнтами / споживачами, постачальниками, партнерами та ін. Ця складність обумовлена величезною кількістю даних, які необхідно зібрати, зберегти, проаналізувати, скласти на їхній основі аналітичні довідки та звіти.

Щоб спростити централізоване управління холдингів, а саме вирішення зазначених вище питань, була створена конфігурація «BAS: Управління холдингом». Вона пропонує автоматизувати базові адміністративно-облікові потреби великих комерційних структур (групи компаній), з різними типами фінансового підпорядкування і IT забезпечення, а саме:

 • планування;
 • координацію;
 • контрольно-облікові процедури;
 • бізнес-аналітику.

Ця система ефективно використовується як для автоматизації діяльності головного офісу, так і дочірніх підприємств, підпорядкованих структур.

До її переваг належить:

 1. Вдосконалений інструментарій, який можна застосувати для редагування групи підприємств і компаній. З їх допомогою створюється єдиний інформаційний простір, реалізується автоматизація всіх облікових і контрольних процедур в складній системі холдингу. Виключений зайвий функціонал: адміністрування, пов'язане з виробництвом і торговими операціями.
 2. Надійний і гнучкий своє джерело даних, необхідних для оцінки продуктивності управління компанією.
 3. Швидкість, простота отримання, зберігання, консолідації відомостей, що стосуються роботи всіх структурних елементів холдингу.
 4. Порівнянність облікових показників в межах корпорації.
 5. інтеграція з програмами лінійки BAS та BAS.
 6. Простий інтерфейс.
 7. Доступна технічна підтримка і простота навчання.
 8. Швидка адаптація до технологічних напрацювань та інформаційним системам, які існують.
 9. Прийнятна ціна перенесення даних з системи обліку, яка використовується, в нову інформаційну базу.

«BAS Управління холдингом» — оптимальне інформаційно-технологічне рішення для проведення фінансово-управлінських операцій у складно структурованій системі компаній, що входять в холдинг. 

Воно забезпечує такі напрямки діяльність:

1. Процедури податкового плану:

 • бюджетування;
 • облікові операції: фіскальний і бухгалтерський облік згідно з законодавчими нормами України, за МСФЗ;
 • централізоване казначейство.

2. Процедури адміністративно-управлінського характеру:

 • вилучення та перетворення в єдиний формат звітів;
 • аналітичне дослідження бізнес-діяльності;
 • управління нормативно-довідковою інформацією компаній, угодами, проектами.

Таким чином, нове інформаційно-технологічне рішення дозволяє оптимізувати управлінську діяльність у конгломераті компаній, об'єднаних в єдину комерційну цілісність. «BAS Управління холдингом» — своєрідна надбудова над обліковими системами, яка вирішує базові питання адміністрування розгалужених і структурованих компаній.

Функціонал

Володіючи унікальним опціональним арсеналом, «BAS Управління холдингом» дозволяє провести комплексну автоматизацію генеральної компанії, оптимізувати всі дії, пов'язані з фінансуванням і розподілом грошових коштів як на рівні головного офісу, так і дочірніх підприємств. Також дає можливість розгорнути всі обліково-контрольні дії в єдиній інформаційній системі, де застосовані стандартні сценарії обробки даних.

Конфігурація реалізує такі функції:

1. У підсистемі «Бюджетування» є інструменти:

 • індивідуального вибору класифікаторів, нормативів, комплектів звітів;
 • можливість самостійного моделювання бюджету;
 • опції всіх типів планування: змінного, від досягнутого, зверху вниз і знизу вгору;
 • прогнозування динаміки даних;
 • механізми вивірки;
 • опція призначення центрів фінансової відповідальність в групі;
 • створення маршрутів бюджетних процесів і їхнього регламенту;
 • повідомлення про етапи узгодження співробітників, які включені в цей процес.

2. У підсистемі «Інвестиції. Проекти»:

 • автоматизація циклу від формування ідеї до його реалізації;
 • структурування етапів проектів;
 • призначення термінів, відповідальних за впровадження проекту;
 • формування бази даних щодо необхідних ресурсів, визначення їх параметрів (натуральні або вартісні);
 • проведення дій, пов'язаних з бюджетом: ув'язка нормативів, резервування грошових ресурсів, відображення фактів, облік по етапах витрат і прибутку, розрахунок нормативів продуктивності;
 • визначення критеріїв зіставлення проектів;
 • проведення експертизи і формування оцінки проекту;
 • інструменти наочного відображення даних (діаграми) — засіб ілюстрації зведених даних, що характеризують проект;
 • моделювання сценаріїв впровадження проекту.

3. У підсистемі «Управління фінансовими потоками» система забезпечує роботу з грошовими потоками та операції по казначейству, а саме:

 • планово-контрольні дії (резервування, подача заявки на операцію) по використанню лімітів у площині 3-х бюджетів — доходів і витрат, руху ресурсів, в тому числі грошових коштів;
 • масштабне і деталізоване планування фінансових потоків;
 • управлінські операції, пов'язані з ліквідністю в розрізі двох адміністративних моделей — централізованої і децентралізованої;
 • прогнозування операцій з фінансами, моделювання сценаріїв і їх розсилка за допомогою електронних поштових сервісів;
 • балансування платіжних можливостей (залучення інвестицій, перерозподіл коштів і т.п.);
 • реалізація правил заборони / дозволу платежів за допомогою спеціальної команди;
 • управління заборгованостями і ризиками та ін.

4. У підсистемі «Управління закупівлями» реалізовані такі можливості системи:

 • збір і обробка відомостей щодо потреби в МТО структур холдингу;
 • оцінка можливостей постачальників і тендерних пропозицій;
 • автоматичний запуск тендерних процедур;
 • централізоване виконання закупівель;
 • узгодження договорів по кожному структурному елементу холдингу і загалом по підприємству, контроль за їх виконанням.

5. У підсистемі МСФЗ:

 • система підтримує накопичення відомостей, їх облік в 2-х базових моделях (трансформації і транзакцій), переведення фінансових показників НСБО відповідно до плану МСФЗ-рахунків;
 • автоматизація 50-ти оперативних рішень по об'єктах, які задіяні в паралельному обліку. Це активи різного роду: нематеріальні, біологічні, для продажів; основні засоби, кредити, депозити, а також інші фінансові дії, як-то: позики, лізинг, резерв, доходи / витрати без документів підтвердження, виїмка інвестицій тощо.);
 • реалізація звірки операцій, проведених всередині групи;
 • підтримує деталізацію звірки;
 • спрощує за допомогою спеціальних сервісів комунікаційний зв'язок у процесі звірки;
 • оптимізує коригування балансів за допомогою конструктора шаблонів;
 • відображає ручні коригування за допомогою трансформаційної таблиці, що спрощує аналіз даних при зіставленні;
 • задіяні два пакети звітів — консолідований та індивідуальний.

6. У підсистемі «Базові операції» «BAS Управління холдингом» пропонує:

 • автоматичну обробку облікових форм, звітності, маршрутів узгодження;
 • виїмка даних із зовнішніх джерел інформації (баз даних), генерування їх у нові об'єкти;
 • спрощений варіант переходів, перерв, очікування подій;
 • залучення комунікаційних сервісів: автоматичне оповіщення, використання поштового клієнта (візування за допомогою зворотного листа та ін.).

Ця конфігурація автоматизує багато бізнес-процесів у межах групи комерційних структур. З її допомогою спрощуються процедури, пов'язані з управлінською та фінансовою стороною життєдіяльності холдингу. Особливість інструментарію конфігурації в тому, що враховується повне підпорядкування або відносна самостійність підсистем такого об'єднання, відмінності в їх IT-ресурсах. Це робить «BAS: Управління холдингом» вигідною пропозицією для оперативного вирішення завдань у межах великих багатоструктурних підприємствах.

Синхронізація

Оскільки структури холдингу бувають частково незалежні, то «BAS Управління холдингом» наділений повноваженнями безшовної взаємодії з іншими технолого-інформаційними рішеннями:

 1. Створеними на цій платформі.
 2. Додатками OLE DB і ADO. Це дає можливість працювати з будь-якими зовнішніми джерелами даних, вилучати і обробляти різного роду відомості, в тому числі з працювати текстовими файлами і базами даних реляційного характеру.
 3. Опція add-on забезпечує синхронізацію з Microsoft Excel.
 4. З будь-якими веб-сервісами.
 5. З поштовими сервісами.
 6. Корпоративним сайтом.

Крім того, система передбачає роботу за технологією «тонкий клієнт», отже, користувач може працювати в базі даних, використовуючи інтернет-браузери.

Фінансова діяльність підприємства, реалізована через інструментарій «BAS Управління холдингом», забезпечена взаємодією з курсом валют, представленим у всесвітній мережі.

Сфери застосування

«BAS Управління холдингом» — це прикладне рішення, головні споживачі якого, — компанії зі складно підпорядкованої і розгалуженою структурою, група підприємств, включених в єдиний виробничий процес.

Ця конфігурація необхідна великому бізнесу, оскільки легко вирішує СРМ-завдання, відрізняється масштабністю і всеоохопністю. Тому компаній Nova Solutio рекомендує купити цю програму по прийнятній ціні для вирішення управлінських завдань у роботі холдінга.


Ліцензія на платформу
Клієнтська ліцензія на 1 робоче місце
4 200 грн
Замовити
Клієнтська ліцензія на 5 робочих місць
14 400 грн
Замовити
Клієнтська ліцензія на 10 робочих місць
27 000 грн
Замовити
Клієнтська ліцензія на 20 робочих місць
51 600 грн
Замовити
Клієнтська ліцензія на 50 робочих місць
126 000 грн
Замовити
Клієнтська ліцензія на 100 робочих місць
222 000 грн
Замовити
Клієнтська ліцензія на 300 робочих місць
660 000 грн
Замовити
Клієнтська ліцензія на 500 робочих місць
1 092 000 грн
Замовити
Ліцензія на сервер
24 600 грн
Замовити
Ліцензія на сервер (x86-64)
42 600 грн
Замовити
Сервер МІНІ на 5 підключень
9 000 грн
Замовити

Задайте питання першим!

Після придбання у нас програми Ви отримаєте безкоштовно:
Встановлення
Початкове налаштування
Підключення до порталу ІТС
Договір на ІТС на 3 місяці


Наші контакти

03113 г. Киев, улица Дружковская, дом 10 офис 706

Пн-пт 09:00-18:00

+380 63 800 0860

Надіслати повідомлення
Чекаю дзвінка