BAS АГРО. ERP програма для сільськогосподарських підприємств купити, ціна в Україні - Nova Solutio

BAS АГРО. ERP

Система розроблена для автоматизації бізнес-процесів сільськогосподарського підприємства в сфері рослинництва. Дозволяє відстежувати і регулювати безліч аспектів діяльності.

За допомогою забезпечення Ви плануєте бюджет, перелік, робіт, витрат і т.д. необхідних для вирощування, обліку, обробки продукції.

BAS АГРО ERP — програма, яка дозволить Вам підвищити продуктивність і керованість бізнесу. Детально ознайомитися з повним опис системи Ви можете нижче.

Замовити
Ціна: 259 200 грн
Повний опис
Ліцензії
Задати питання

ОПИС МОЖЛИВОСТЕЙ BAS АГРО. ERP

Прикладне рішення "BAS АГРО. ERP" розроблено на базі флагманського продукту BAS ERP і містить всю функціональність даного продукту, а також автоматизує наступну галузеву специфіку рослинництва:

Планування сільськогосподарського виробництва

 • Формування технологічних карт полів і структури посівних площ.
 • Прив'язка видів робіт по полю або току до певної техніки та обладнання.
 • Планування заробітної плати співробітників і відрахувань в розрізі підрозділів.
 • Визначення планової потреби в матеріально-технічних і фінансових ресурсах.
 • Планування сум нарахованої амортизації.
 • Визначення планових сум нарахувань по паях.
 • Формування планової структури витрат по культурах і полях.
 • Формування підсумкових документів річного планування: баланс продукції рослинництва, зведена потреба в ПММ, МТР тощо.
 • Формування планів продажів продукції рослинництва.
 • Формування бюджетів на підставі планів по рослинництву.

Оперативний облік сільгоспробіт і послуг.

 • Формування вартості прямих і непрямих витрат по культурах в розрізі полів.
 • Деталізований аналіз фактичних витрат в розрізі полів, культур, різних видів робіт і врожаю з кожного поля.
 • Централізований облік в масштабах географічно розподіленого підприємства.
 • Облік автотранспортних, механізованих та немеханізованих сільськогосподарських, а також ремонтних робіт, що виконуються співробітниками для власних підрозділів, а також для сторонніх замовників.
 • Облік фактично використаних матеріально-технічних ресурсів.
 • Оперативний облік робіт і продукції на току.
 • Можливе використання вагового терміналу.
 • Оформлення супровідних друкованих документів для власних чи залучених автотранспортів, що перевозить вантажі.
 • Облік талонів комбайнерів і бункеристів.

Взаєморозрахунки з пайовиками.

 • Автоматизований облік власних та орендованих земельних ділянок (паїв) та договорів про паї.
 • Можливість нарахування орендної плати по паях фіксованою сумою або в процентному співвідношенні, а також за майбутні періоди.
 • Доступні різні форми виплати орендної плати пайовикам: грошовими коштами, зерном, послугами та іншими негрошовими засобами.
 • Автоматизовано донарахування в кінці року орендної плати, що належить пайовику.
 • Автоматичне заповнення звіту "Відомості про наявність земельних ділянок" як доповнення до Декларації платника єдиного податку четвертої групи і регламентованого звіту "форма № 1ДФ".


КОМУ ПІДХОДИТЬ РІШЕННЯ?

Агрокомпанії, що займаються рослиництвом

Переваги для власників:

 • Оперативний облік з детальними аналітиками у розрізі полів, культур, співробітників, марок техніки.
 • Оперативне отримування інформації за фактичними витратами.
 • Реєстрація та аналіз використання технічних ресурсів з детальними аналітиками.
 • Оптимізація структури посівних площ з урахуванням аналізу земельних ділянок та культур-попередників.

Агропромислове виробництво

Конфігурація BAS АГРО. ERP створена для великих холдингів, яким важливо планувати виробництво продукції та вирощування біологічних активів.

Переваги для власників:

 • Система призначена для довгострокового планування та довготривалого циклу виробництва біологічних активів.
 • Формування та аналіз бюджетів.
 • План-фактний аналіз витрат по кожному полю та видам робіт.

Зернотрейдери

BAS АГРО. ERP – ідеальне рішення для великих агрохолдингів, зернових трейдерів.

Переваги для власників:

 • Зручне планування продажів, усі необхідні документи: КП, оферти тощо.
 • Відслідковування усіх замовлень, їх руху по етапам до замовника.
 • Контроль взаєморозрахунків з контрагентами, партнерами, клієнтами.
 • Контроль передачі агросировини в обробку та виготовлення продукції.

Детальний опис програми BAS АГРО. ERP

Планування сільськогосподарського виробництва

Планування сільськогосподарського виробництва – проміжний етап перед формуванням бюджету, який надає можливість використовувати різні сценарії прогнозування. Все це дозволяє сформувати перелік робіт, матеріалів, витрат, які знадобляться, щоб виростити та обробити ту або іншу продукцію.

Основні функціональні можливості підсистеми:

 • формування технологічних карт полів та структури посівних площ;
 • планування заробітної плати співробітників в розрізі підрозділів;
 • визначення потреби в матеріально-технічних та фінансових ресурсах;
 • формування структури витрат по культурах та полях;
 • формування підсумкових документів річного планування: баланс продукції рослинництва, зведена потреба в ПММ, тощо.

Формування бюджетів згідно планам рослинництва

Основні результати сільськогосподарського планування, за допомогою спеціальної обробки «Формування бюджетів», транслюються у документи «Примірник бюджету».

Формування бюджету відбувається на підставі накопичених в інформаційній базі даних щодо доходів та витрат.

Основні функціональні можливості підсистеми:

 • настроюванні види бюджетів і розширена аналітика;
 • моделювання сценаріїв;
 • табличні форми введення і коригування;
 • економічний прогноз.

Формування технологічних карт полів

Технологічна карта поля – документ, в якому плануються технологія виробництва, обсяги робіт, засоби виробництва і робоча сила, необхідна для їхнього виконання, а також розмір матеріальних витрат на вирощування продукції, з урахуванням попередників культур.

Основні функціональні можливості підсистеми:

 • планування основних робіт по полю;
 • визначення планової кількості матеріальних ресурсів по культурам, необхідним для вирощування продукції;
 • прив'язка видів робіт до певної техніки та обладнання по полю або току.

Визначення потреб рослинництва у сільськогосподарських матеріалах

На підставі даних з планування обсягів продажу продукції та сформованих технологічних карт, в програмі формуються ресурсні специфікації та замовлення на вирощування продукції, які є джерелом для формування потреб рослинництва у сировині та матеріалах.

Основні функціональні можливості підсистеми:

 • автоматична реєстрація потреби в ресурсах для вирощування культури;
 • автоматичний розрахунок потреби в матеріалах та роботах, згідно площі поля та норм, встановлених для культури вирощування.

Оперативний облік сільськогосподарських робіт

Оперативний облік факту з усіма подробицями та аналітикою полів, культур, людей, марок техніки, включно до кожної одиниці трактору, комбайну, автомобіля або персоналу: агронома, тракториста та ін.

Основні функціональні можливості підсистеми:

 • Аналітика фактичних витрат. Система дозволяє отримувати звіти за витратами на кожне поле, по структурі собівартості по кожному полю, інформацію по простою або використанню техніки в різні періоди року, структури витрат на її обслуговування.
 • План-фактний аналіз затрат у розрізі полів, культур, різних видів робіт, врожаю з кожного поля.
 • Централізований облік в масштабах географічно розподіленого підприємства. Можливість прямо з системи показати георозташування конкретного поля.

Відображення оперативних даних сільгоспвиробництва в регламентованому обліку

Документи оперативного контуру реєструють господарські операції в оперативному обліку і далі стають джерелом даних для автоматичного формування документів регламентованого обліку.

Основні функціональні можливості підсистеми:

 • налаштування правил відображення господарських операцій для груп фінансового обліку;
 • автоматичне формування відображення в регламентованому обліку.

Управління та аналіз роботи транспортних підрозділів

Документи підсистеми «Оперативний облік сільгоспробіт» призначені для обліку автотранспортних та механізованих сільськогосподарських робіт, що виконуються співробітниками для власних підрозділів, а також для сторонніх замовників.

Основні функціональні можливості підсистеми:

 • розрахунок заробітної плати водіїв і трактористів;
 • облік нормативних та фактичних витрат палива;
 • облік обсягів транспортних та ремонтних робіт;
 • облік фактично використаних матеріально-технічних ресурсів.

Аналіз виконання планів по роботам і матеріалам

На підставі співставлення даних підсистеми сільськогосподарського планування та відображених оперативним контуром фактичних витрат по вирощуванню продукції, надається можливість аналізувати виконання запланованих обсягів витрат.

Основні функціональні можливості:

 • аналіз планових та фактичних сільськогосподарських витрат у кількісному та сумовому представленні;
 • аналіз витрат на заробітну плату;
 • відображення відхилення факту від запланованих показників та процент відхилення.

Оперативний облік робіт і продукції на току

Передбачена можливість оперативного обліку обігу продукції, сировини та матеріалів на току, що забезпечено документальним підтвердженням.

Основні функціональні можливості:

 • реєстрація факту зважування;
 • використання вагового терміналу;
 • фіксування обігу талонів комбайнерів та бункеристів;
 • оформлення супровідних друкованих документів для власного чи залученого автотранспорту, що перевозить вантажі;
 • переміщення зерна з току, на тік і всередині току для підробітку чи сушки зерна.

Облік земельних ділянок та розрахунки з пайовиками

Функціональні можливості підрозділу «Пайовики» дозволяють автоматизувати облік земельних ділянок (власних та орендованих) і орендної плати по земельним паям на підприємстві .

Основні функціональні можливості:

 • нарахування оплати за пай фіксованою сумою або відсотком від суми оцінки землі за обраний період, ПДФО, військовий збір;
 • нарахування орендну плату за майбутній період, щоб запобігти відходу пайовиків (виплата авансом);
 • здійснювати виплату орендної плати зерном, послугами та іншими негрошовими засобами;
 • автоматичне донарахування в кінці року належну орендну плату пайовику. Дана можливість особливо важлива, якщо проводилися часткові, авансові виплати або натуроплата;
 • автоматично заповнювати звіт «Відомість про наявність земельних ділянок» як додаток до Декларації платника єдиного податку четвертої групи та регламентованого звіту «Форма №1ДФ».

Аналіз структури витрат на вирощування культур в розрізі полів

Прикладне рішення дозволяє аналізувати інформацію про планові та фактичні витрати, накопичені на виробничих підрозділах сільського господарства в розрізі культур, полів та видів робіт. Облік витрат і розрахунок собівартості продукції виконується на основі даних оперативного обліку.

Основні функціональні можливості:

 • роздільний облік витрат за вирощуваними культурами та полями;
 • відокремлений облік собівартості за культурами;
 • розподіл витрат за полями та культурами;
 • надання даних про структуру собівартості випуску до первинних витрат.
BAS АГРО. ERP
Клієнтська ліцензія на 1 робоче місце
3 900 грн
Замовити
Клієнтська ліцензія на 5 робочих місць
17 100 грн
Замовити
Клієнтська ліцензія на 10 робочих місць
28 800 грн
Замовити
Клієнтська ліцензія на 20 робочих місць
40 000 грн
Замовити
Клієнтська ліцензія на 50 робочих місць
90 000 грн
Замовити
Клієнтська ліцензія на 100 робочих місць
175 000 грн
Замовити

Задайте питання першим!

Після придбання у нас програми Ви отримаєте безкоштовно:
Встановлення
Початкове налаштування
Підключення до порталу ІТС
Договір на ІТС на 3 місяці


Наші контакти

03113 г. Киев, улица Дружковская, дом 10 офис 706

Пн-пт 09:00-18:00

+380 63 800 0860

Надіслати повідомлення
Чекаю дзвінка