Зарплата і Управління Персоналом - Nova Solutio

Зарплата і управління персоналом

Ведення кадрової політики на підприємстві, розрахунок виплат співробітникам, формування відрахувань — головні завдання кадрової служби. Для автоматизації цих процесів пропонуємо купити " Управління персоналом". Про особливості цієї програми Ви можете ознайомитись далі в докладному описі її функціональності.

Замовити
Ціна: 8 400 грн
Повний опис
Ліцензії
Задати питання

Програма для кадровика, розроблена  — прикладне рішення, яке дозволяє автоматизувати кадровий менеджмент. "Кадри" — базова конфігурація, яка дає можливість налагодити облік і контроль за рухом персоналу, основними відрахуваннями і виплатами, пов'язаними із заробітною платою.

"Зарплата і кадри" — це система, націлена на те, щоб максимально спростити контроль і планування керівним складом змін в кадровому складі і його потенціалі. Службовцям, які займаються питаннями регламентації руху кадрів, формують різні види звітів, пов'язані з цим, нараховують виплати, "ЗУП" дозволяє збільшити ефективність і прозорість роботи, автоматизує процеси обліку.

Що слід знати перед тим, як купити "Кадри"?

В першу чергу, купивши "Зарплата і кадри", менеджерський склад підприємства отримує потужний інструмент, завдяки якому ефективно реалізується кадрова політика.

По-друге, це дозволяє об'єднати в єдину систему співробітників різних відділів і рангів, починаючи від управлінського складу, рядових кадровиків і співробітників бухгалтерської служби. Це значно спрощує роботу і керівництво підприємством. А саме:

 1. Програма "Зарплата і кадри" дає можливість керівнику:
  • планувати потреби бізнесу в персоналі, в тому числі у співробітниках того чи іншого напрямку;
  • визначати рівень забезпечення виробництва кадрами;
  • контролювати якість і кількість кадрового складу, виконання плану щодо його змін;
  • удосконалювати кадрову структуру підприємства і філій;
  • проводити аналітичні операції, пов'язані з кадровим наповненням;
  • отримувати звіти за певними позиціями і в заданих ракурсах;
  • контролювати роботу відділу кадрів.
 2. Програма обліку кадрів дозволяє співробітникам відповідної служби підприємства здійснювати такі дії:
  • вести діловодство;
  • контролювати виконання трудових угод обома сторонами;
  • проводити облік кадрового складу і аналізувати його потенціал;
  • планувати і розподіляти зайнятість персоналу;
  • контролювати і управляти атестаційними проектами (проводити своєчасну стажування і підвищення кваліфікації працівників);
  • проводити навчання співробітників;
  • визначати параметри фінансової мотивації працівників.
 3. "Бухгалтерія. Зарплата" — найперший помічник фінансової служби підприємства, оскільки завдяки їй відділ бухгалтерії, що безпосередньо пов'язаний з розрахунковими операціями з співробітниками, отримує можливість:
  • проводити грошові операції з персоналом (нарахування зарплати, її виплата, депонування та ін.);
  • розраховувати суму до виплати кожному із співробітників з урахуванням їх кваліфікації, відпрацьованого періоду, складнощів виконуваних дій, ризику і т.д.;
  • визначати, обчислювати внески і податки з зарплатного фонду відповідно до чинної законодавчої бази;
  • аналізувати і відображати витрати підприємства на зарплату у відповідних звітах.

Конфігурація "Зарплата і управління персоналом", пропонована Nova Solutio, вирішує базові завдання, з якими стикається керівництво підприємства і менеджери по персоналу. "Кадри" автоматизує процеси, які пов'язані з підбором персоналу, контролем за його складом і якістю, змінами, мотиваційними стимулами, що підвищують ефективність роботи співробітників.

Кадровий облік — програма, що реалізовує управлінські ідеї, дає можливість проводити адміністрування на рівні як одного підприємства, так і підприємства, у якого є додаткові структури — філії.

Програма управління персоналом розрахована не тільки на реалізацію масштабних бізнес-проектів, а й на приватних підприємців, які володіють невеликими компаніями.

Функціонал

"Зарплата кадри" — конфігурація типового характеру, мета якої — максимально спростити реалізацію кадрової політики підприємства з урахуванням нормативно-правових норм і актів, які діють в Україні.

Зупинимося детальніше на цих моментах. Отже, які можливості відкриються перед керівником підприємства, який вирішив купити "ЗУП 8.2":

 1. Управління:
  • програма "Кадри" дозволяє реалізовувати адміністративний і регламентований облік в межах одного підприємства, а також на подструктурах і підсистемах, філіях холдингів;
  • кадровий облік в "8.2" відкриває можливість систематизації особистих справ усіх співробітників, а також дозволяє проводити з цією базою даних різні аналітичні операції, в тому числі складати обліки різних ракурсів і напрямків (статистичні звіти про кадровий склад підприємства, про вікових групах, русі фахівців і пр.), що спрощує адміністрування;
  • програма "Кадровий облік" автоматизує складання штатного розкладу підприємства;
  • реалізувати контроль за процесом перенавчання та підвищення кваліфікації співробітників;
  • здійснювати контроль за реалізацією професійних компетенцій персоналом: можна аналізувати і оцінювати відповідності знань і навичок співробітника займаній посаді і окладу, приймати рішення про прийом на роботу, ротації, звільнення;
  • "Кадри і Зарплата" дозволяє створювати і реалізовувати фінансову мотиваційну складову адміністрування: розподіляти надбавки, премії, заохочення.
 2. Планування:
  • кадрових ресурсів;
  • посадового складу;
  • формування звітів про ефективність праці, на основі яких створюється в "Кадри" інформаційна база вакансій;
  • стажувань та перепрофілювання як за допомогою зовнішніх ресурсів, так і використовуючи внутрішній потенціал;
  • зайнятості співробітників і їх навантажень з урахуванням ефективності діяльності;
  • відпусток (формування графіка).
 3. Бюджетування:
  • "Зарплата і кадри." дозволяє автоматизувати процес нарахувань виплат згідно тарифних ставок, додаткових надбавок згідно штатного розкладу;
  • "Зарплата." дає можливість розробити алгоритм нарахування заохочувальних виплат співробітникам, структурам і філіям підприємства;
  • створення алгоритмів нарахування зарплати відповідно до відпрацьованого (погодинні, денні / нічні, місячні розрахунки, комісійні, відрядна та ін.), за листками непрацездатності, відпускних різного роду (щорічних, декретних та ін.);
  • програма нарахування зарплати формує базу утримань із зарплати відповідно до чинних вимог фіскального законодавства України;
  • програма «Розрахунок зарплати» передбачає автоматичне визначення виплат державним органам обов'язкових відрахувань: до пенсійного фонду, фонду соціальних гарантій тощо.
 4. Діловодство. Конфігурація передбачає створення уніфікованих друкованих форм такого роду:
  • трудових договорів;
  • переміщення персоналу;
  • наказів про заохочення і стягнення;
  • відрядні листи і їх облік;
  • П-1 — прийом на роботу;
  • П-3 — накази про надання відпустки;
  • П-2 — особистих карток співробітників;
  • П-4 — звільнення;
  • П-5 — табель обліку робочого часу;
  • автоматичне формування довідок про доходи;
  • звітів ПДФО, ЄСВ, до ФСС і статистику.

Програма Розрахунок зарплати, створена на єдиній платформі, легко взаємодіє з бухгалтерськими розрахунками, що спрощує роботу фінансистів і керівників підприємства. У цій системі легко реалізувати пошук даних, автоматично формувати завдання для користувачів.

Синхронізація

Конфігуративне рішення "Управління персоналом" — оптимальне рішення для ведення кадрового обліку і розрахунків з персоналом ще й тому, що легко синхронізується з програмним забезпеченням:

 • "Бухгалтерія 8", що дозволяє бухгалтерській службі оперативно отримувати відомості про рух кадрового складу підприємства, вживати дії щодо нарахування необхідних виплат;
 • іншими базами даних, які обслуговують виробництво.

Крім того, система корелює з:

 • поштою, в тому числі корпоративної розсилкою;
 • курсами валют, представленими у всесвітній мережі;
 • корпоративним сайтом.

Це дозволяє оптимізувати облік кадрів і реалізацію кадрової політики. Завдяки цій системі зменшується кількість менеджерів, задіяних в системі обліку і аналізу кадрового потенціалу підприємства.

Сфера застосування

Гнучка конфігурація, створена для обліку кадрів, має широке коло реалізації. Цією програмою зацікавляться:

 • бізнес з великими оборотами і великою кількістю співробітників, у тому числі холдинги;
 • невеликі компанії;
 • бюджетні організації та установи;
 • торговельні підприємства;
 • агентства;
 • мережі сервісних центрів;
 • підприємства сфери обслуговування та ін.

Ця система надає можливості автоматизації адміністрування об'єкта господарської діяльності, а також проведення аналітичних операцій, створення облікових формулярів і т.д.

Купити "Управління персоналом" пропонуємо у компанії Nova Solutio — партнера САБ, який запропонує відмінні умови по обслуговуванню і консультуванню клієнтів. Придбання цієї конфігурації значно спростить реалізацію управлінських рішень щодо кадрів на підприємстві.

Ліцензія на платформу
Клієнтська ліцензія на 1 робоче місце
3 300 грн
Замовити
Клієнтська ліцензія на 5 робочих місць
11 610 грн
Замовити
Клієнтська ліцензія на 10 робочих місць
22 290 грн
Замовити
Клієнтська ліцензія на 20 робочих місць
42 360 грн
Замовити
Клієнтська ліцензія на 50 робочих місць
100 500 грн
Замовити
Клієнтська ліцензія на 100 робочих місць
183 600 грн
Замовити
Клієнтська ліцензія на 300 робочих місць
546 000 грн
Замовити
Клієнтська ліцензія на 500 робочих місць
906 000 грн
Замовити
Ліцензія на сервер
24 600 грн
Замовити
Ліцензія на сервер (x86-64)
42 600 грн
Замовити
Сервер МІНІ на 5 підключень
9 000 грн
Замовити

Задайте питання першим!

Після придбання у нас програми Ви отримаєте безкоштовно:
Встановлення
Початкове налаштування
Підключення до порталу ІТС
Договір на ІТС на 3 місяці


Наші контакти

03113 г. Киев, улица Дружковская, дом 10 офис 706

Пн-пт 09:00-18:00

+380 63 800 0860

Надіслати повідомлення
Чекаю дзвінка