Громадське харчування для України

Спільне рішення "Громадське харчування для України" нова редакція конфігурація 2.0 призначена для автоматизації бухгалтерського і податкового обліку, включаючи підготовку обов'язкової (регламентованої) звітності, на підприємствах громадського харчування, які здійснюють будь-які види комерційної діяльності: оптову і роздрібну торгівлю, комісійну торгівлю (включаючи субкомісію), надання послуг , виробництво і т.д. Бухгалтерський і податковий облік ведеться відповідно до чинного законодавства України.

Замовити
Ціна: 11 700 грн
Повний опис
Ліцензії
Задати питання

Порядок переходу на редакцію 2.0 конфігурації "Громадське харчування для України"

Редакція 2.0 надається зареєстрованим користувачам попередніх редакцій конфігурації "Громадське харчування для України" відповідно до умов сервісного обслуговування (докладніше у відповідному розділі нижче).


Дистрибутив редакції 2.0 доступний в сервісі "Оновлення програм" на порталі https://portal.1c.eu.


Для роботи з конфігурацією необхідно використовувати платформу не нижче версії 8.3.8. Версія 8.3.8 опублікована в сервісі "Оновлення програм" на порталі https://portal.1c.eu.


Перехід на редакцію 2.0 здійснюється оновленням актуальної версії редакції 1.2, при цьому накопичені облікові дані повністю зберігаються. Користувачам, у яких встановлена старіша версія конфігурації редакції 1.2, слід попередньо виконати оновлення конфігурації до актуальної версії.


Нове в редакції 2.0 конфігуррації "Громадське харчування для України"

Редакція 2.0 конфігурації "Громадське харчування" розроблена на сучасному інтерфейсі "Таксі". Основні характеристики нового інтерфейсу "Таксі":


 • великий шрифт;
 • збільшений робочий простір;
 • нова система навігації: панель інструментів, панель відкритих вікон, меню розділів;
 • доступ до повнотекстового пошуку, вибраному, меню функцій та історії з будь-якого вікна;
 • зручний пошук в списках, управління пошуком;
 • можливість додати в вибране як об'єкти (документи, елементи довідників та ін.), так і команди.

На додаток до можливостей типової конфігурації "Бухгалтерія 8 для України", конфігурація «Громадське харчування для України» враховує специфіку підприємств громадського харчування і забезпечує наступні можливості:

 • В редакцію 2.0 конфігурації "Громадське харчування для України" додане завантаження продажів з "R-Keeper v.7". Початкові продажі зберігаються в системі у вигляді чеків, які чітко відповідають чеку продажу в касовій системі;
 • Додані нові галузеві уніфіковані друковані форми "ГХ";
 • Ведення списку рецептур, складання калькуляцій (Технологічних карт), з можливістю обліку попередньої проробки "фірмових" страв. Зберігання рецептур у вигляді документів з обраної господарською операцією (приготування, разукомплектация, оброблення);
 • Для страви або напівфабрикату власного приготування можна використовувати кілька рецептур з можливістю вибору потрібної в момент приготування. Можливе використання схеми "блюдо в блюді" з необмеженою кількістю рівнів вкладеності;
 • Ведення списку взаємозамінних продуктів і його автоматичне використання при списанні у виробництво і формуванні калькуляційних карток;
 • Дві схеми документообігу для виробництва страв: пряма схема і зворотна схема ( «від реалізації»), в тому числі автоматичне формування потреби в інгредієнтах від проданих страв;
 • Ведення кількісного або кількісно-сумового обліку МПЗ в розрізі складів;
 • Облік стандартних складських операцій: надходження (з можливістю окремого обліку оброблення), переміщення, інвентаризації та списання матеріально-виробничих запасів (МПЗ);
 • Облік приготування напівфабрикатів і страв, а так же кількості і сум списаних у виробництво інгредієнтів, згідно заведеним раніше рецептурами. Оцінка нестачі інгредієнтів, наявності необхідних напівфабрикатів, необхідної кількості інгредієнтів;
 • Облік оптових відвантажень і роздрібних продажів;
 • Облік сезонних коефіцієнтів перевитрати, облік спецій;
 • Облік калорійності та харчової цінності;
 • Обмен данными с ресторанно-кассовыми (фронт-офисными) системами:
  • Обмін даними з ресторанно-касовими (фронт-офісними) системами: Двосторонній з: "Ресторан 8", "1С:Підприємство"-Рарус: Ресторан+Бар+Кафе", "1С:Підприємство"-Рарус: Фаст-фуд (фронт-офіс)", "1С-Рарус: Ресторан (фронт-офіс)", АС "РЕСТАРТ";
  • Тільки завантаження даних про реалізацію з: UCS R-Keeper v.6.

Облік «від документа» і типові операції

Основним способом відображення господарських операцій в обліку є введення документів конфігурації, відповідних первинним бухгалтерським документам. Крім того, допускається безпосереднє введення окремих проводок. Для групового введення проводок можна використовувати типові операції - простий інструмент автоматизації, легко і швидко настроюється користувачем.


Ведення обліку діяльності декількох організацій

За допомогою "Громадське харчування для України" можна вести бухгалтерський і податковий облік господарської діяльності декількох організацій. Облік по кожній організації можна вести в окремій інформаційній базі. У той же час можливе ведення бухгалтерського і податкового обліку декількох організацій в загальній інформаційній базі (причому в ролі окремих організацій можуть виступати індивідуальні підприємці).

Ведення декількох юридичних осіб в одній інформаційній базі дозволяє використовувати загальні списки товарів, контрагентів (ділових партнерів), працівників, складів. Крім того, керівник може побачити підсумкові дані по всіх організаціях разом, наприклад загальну суму грошових коштів на всіх розрахункових рахунках або загальну суму продажів. Це, разом з механізмом розподілених інформаційних баз, дає можливість обміну інформацією з кількома дочірніми організаціями, з використанням загального списку клієнтів, ділових партнерів, договорів. Передбачена можливість обліку господарських операцій в іноземній валюті та умовних одиницях, облік додаткових витрат.


Нормативно-довідкова інформація виробничих запасів

Багаторівневий довідник номенклатури, дозволяє зберігати структурований список страв, заготовок і продуктів. У порівнянні з "Бухгалтерією для України" розширено перелік видів номенклатури: блюдо, заготівля, матеріал, продукція, технологічний. Введено додаткові одиниці виміру.


Облік матеріально-виробничих запасів

Облік товарів, матеріалів і готової продукції реалізований згідно НСБО 9 «Запаси» та методичних вказівок щодо його застосування. Підтримуються наступні способи оцінки матеріально-виробничих запасів при їх вибутті:

 • по середній собівартості;
 • за собівартістю перших за часом придбання матеріально-виробничих запасів (спосіб ФІФО);
 • за ціною продажу із застосуванням середнього відсотка націнки (для роздрібної торгівлі);
 • за ідентифікованою собівартістю одиниці запасів.

Для підтримки способів оцінки ФІФО на рахунках обліку матеріально-виробничих запасів ведеться партійний облік. Наявність даної можливості дозволяє окремо враховувати товари одного і того ж найменування, що надійшли в різний час і за різними цінами. Різні способи оцінки можуть застосовуватися незалежно для бухгалтерського і податкового обліку і для кожної організації.

Підтримується облік додаткових витрат на придбання запасів, облік транспортно-заготівельних витрат.

Для ведення одиниць вимірювання матеріально-виробничих запасів, до складу рішення включений затверджений класифікатор системи позначень одиниць вимірювання та обліку (КСПОВО) ДК 011-96.


Складський облік

По складах може вестися кількісний або кількісно-сумовий облік. У першому випадку оцінка товарів і матеріалів для цілей бухгалтерського і податкового обліку не залежить від того, з якого складу вони отримані. Складський облік може бути відключений, якщо в ньому немає необхідності.

В "1С:Підприємство 8. Громадське харчування для України" реєструються дані інвентаризації, які автоматично звіряються з даними обліку. На підставі інвентаризації відбивається виявлення надлишків і списання недостач.

Для кожного складу може бути визначено матеріально відповідальна особа. Одночасно для одного складу може бути призначено одне відповідальна особа; історія призначення відповідальних осіб зберігається. Інвентаризацію запасів можна зробити як за складом, так і по матеріально відповідальної особи.


Приготування страв і списання інгредієнтів

Для страви можна використовувати кілька рецептур з можливістю вибору потрібної в момент приготування. При цьому допускається використання схеми "блюдо в блюді". Кількість рівнів вкладеності не обмежена. Склад страви і технологія його приготування зберігаються в документі "Рецептура". Для цього документа передбачено друковані форми "Калькуляційна картка" і "Технологічна карта".

Для інгредієнтів, що входять до складу страви, можна вказати список замінюють продуктів (аналогів). Цей список використовується при нестачі вихідного продукту і враховується при списанні продуктів і складанні калькуляційних карток. Вихідний продукт і його аналог можуть бути взаємозамінні.

Приготування страв і списання продуктів оформляються документом "Випуск продукції". За допомогою цього ж документа можна отримати звіти про брак інгредієнтів, необхідних для приготування зазначених страв.

Програма підтримує дві схеми документообігу для виробництва страв: пряма схема і зворотна схема («від реалізації»). Схема «від реалізації» полягає в тому, що бухгалтер отримує від адміністратора ресторану або завантаженням з фронт-офісною програми інформацію про продані стравах, від цього система за рецептами розраховує списання напівфабрикатів та інгредієнтів. Якщо є необхідність - показує, що треба перемістити з інших комор, а що потрібно закупити для списання відповідно до рецептури. Всі документи вводяться один на основі іншого в зворотному порядку.


Оброблення

У рішенні підтримується операція оброблення. Наприклад, це може бути обробка м'ясної туші. Для оброблення також передбачена рецептура. Підтримується облік заготовок, облік виробничих витрат, сезонності.


Облік і списання спецій

У рішенні "Громадське харчування для України" розроблений особливий режим обліку продуктів, витрата яких в перерахунку на одну порцію надзвичайно малий. До числа таких продуктів можна віднести, наприклад, спеції, сіль, цукор. Щоб уникнути похибки округлення, при оформленні приготування страв ці продукти не списуються, а накопичуються в спеціальному регістрі Спеції. Ці продукти списуються в кінці звітного періоду документом Списання спецій.


Облік торгових операцій

Автоматизований облік операцій надходження і реалізації товарів і послуг. При продажі товарів виписуються рахунки на оплату, оформляються накладні і податкові накладні. Всі операції по оптовій торгівлі враховуються в розрізі договорів з покупцями і постачальниками.

Облік на роздрібних складах можна вести з використанням рахунку 285 "Торгова націнка". Також дані про продажі можуть бути завантажені з фронт-офісних систем.

Може здійснюватися інвентаризація складу і роздрібних точок.

Автоматизовано відображення повернень товарів від покупця і постачальнику.

В "Громадське харчування для України" підтримується використання декількох типів цін, наприклад: "оптова", "дрібнооптова", "роздрібна", "закупівельна" і т.п. Це спрощує відображення операцій надходження і реалізації.


Використання різних варіантів обліку та списання інгредієнтів

Рахунки, на яких обліковуються товарно-матеріальні цінності, можуть бути співставлені різних видів номенклатури. Кожному виду номенклатури (товар, блюдо, матеріал) можна встановити свої рахунки обліку, що дозволить списувати у виробництво не тільки товари з 28-го рахунку, а й матеріали з 201-го.


Облік комісійної торгівлі

Автоматизований облік комісійної торгівлі як відносно товарів, узятих на комісію (у комітента), так і переданих для подальшої реалізації (комісіонерові). Підтримується відображення операцій з передачі товарів на субкомісію. При формуванні звіту комітенту або реєстрації звіту комісіонера можна відразу зробити розрахунок і відобразити утримання комісійної винагороди.


Кадровий облік

Кадрові накази (прийом, переведення, звільнення) оформляються окремо по кожному співробітнику. При переході на редакцію 2.0 введені раніше кадрові накази були перетворені в нові документи по кожному співробітнику.


Вид зайнятості співробітника (основне місце роботи, внутрішнє або зовнішнє сумісництво) вказується для співробітника безпосередньо в наказі про прийом і може бути змінений при кадровому переведенні. Таким чином можлива зміна основного місця працівника в організації без необхідності звільнення і повторного прийому на роботу.


Спрощено введення інформації про планові внески соціального страхування в кадрових документах – замість вказівки повного набору необхідних внесків вказується тільки категорія застрахованої особи, що відповідає інструкції заповнення звітності з ЄСВ. При розрахунку зарплати повний набір внесків визначається за основною категорією співробітника і виду проведених нарахувань.


Реалізована можливість ведення спрощеного кадрового обліку.


Облік операцій з тарою

Автоматизовані операції по обліку поворотної багатооборотної тари. Враховано специфіку оподатковування таких операцій і розрахунків з постачальниками і покупцями.


Облік заробітної плати

У новій версії розширені можливості обліку часу. Існує можливість введення кількох виробничих календарів.


Спрощена і прискорена робота з документом "Нарахування заробітної плати". Документ автоматично розраховується при початковому заповненні за плановими даними.


Формування проводок з нарахування заробітної плати можливе в двох режимах – безпосередньо в документі нарахування (при його проведенні), або окремим документом "Відображення зарплати в бухгалтерському обліку" в кінці періоду.


Облік банківських і касових операцій

Реалізовано облік руху готівкових та безготівкових грошових коштів та валютних операцій. Підтримується введення і друк платіжних доручень, прибуткових і видаткових касових ордерів. Автоматизовані операції по розрахунках з постачальниками, покупцями і підзвітними особами, внесення готівки на розрахунковий рахунок і отримання готівки по грошовому чеку, придбання і продаж іноземної валюти, виплаті (перерахуванню) заробітної плати, перерахування податків і внесків із заробітної плати.

При відображенні операцій контрагентам є можливість автоматично розбити суми платежів на аванс і оплату. На підставі касових документів формується касова книга встановленого зразка.


Версіонування об’єктів

Підсистема "Версіонування об'єктів" призначена для обліку історії змін об'єктів (хто, коли і що змінив). Також вона дозволяє отримувати звіти за версіями або по конкретній версії об'єкта.


Нумерація документів

Спосіб нумерації документів у редакції 2.0 конфігурації "Громадське харчування для України" змінився у порівнянні з редакцією 1.2. Для правильної нумерації документів необхідно змінити номер першого створеного документа кожного виду так, щоб він продовжував нумерацію зі старої версії. При цьому номери документів, які були перенесені з редакції 1.2 конфігурації "Громадське харчування для України", у друкованих формах будуть відображатися правильно.


Архів регламентованої звітності

Є можливість відкрити для перегляду, друку або вивантаження у XML архівних регламентованих звітів (створених та збережених у редакції 1.2).


Щоб скористатися цією можливістю, слід увійти в користувацькому режимі, використовуючи "Товстий клієнт (керована прикладна програма)".


Повний опис функціональних можливостей програмного продукту "Громадське харчування для України" редакції 2.0 наведено у Додатку 2 (див. вкладені файли UBA1394*.rtf поточного повідомлення).


Облік розрахунків з контрагентами

Облік розрахунків з постачальниками і покупцями можна вести в гривнях та іноземній валюті. Курсові різниці по кожній операції розраховуються автоматично. Розрахунки з контрагентами можна вести за договором в цілому або з вказівкою конкретних документів розрахунків. Спосіб ведення розрахунків визначається окремо для кожного договору.


Облік основних засобів, нематеріальних і малоцінних активів

Облік основних засобів, нематеріальних і малоцінних активів ведеться відповідно до НСБО 7 "Основні засоби", НСБО 8 "Нематеріальні активи", НСБО 9 "Запаси".

Для основних засобів і нематеріальних активів автоматизовані такі основні операції як: надходження, ухвалення до обліку, нарахування амортизації, модернізація, передача, списання, інвентаризація. Можливий розподіл сум нарахованої амортизації за місяць між декількома рахунками або об'єктами аналітичного обліку. Для основних засобів, що використовуються сезонно, можливе застосування графіків нарахування амортизації.

Для малоцінних активів автоматизовані операції: надходження, передачі в експлуатацію і списання з експлуатації.


Облік основного і допоміжного виробництва

Автоматизовані розрахунок собівартості продукції і послуг, що випускаються основним і допоміжним виробництвом, облік переробки давальницької сировини, а також облік продукції, випущеної стороннім переробником з переданого йому в переробку сировини. Протягом місяця облік випущеної готової продукції ведеться за плановою собівартістю. В кінці місяця розраховується фактична собівартість випущеної продукції і наданих послуг.


Облік напівфабрикатів

Для складних технологічних процесів, що припускають проміжні стадії з випуском напівфабрикатів, підтримується складський облік напівфабрикатів і автоматичний розрахунок їх собівартості.


Облік непрямих витрат

Для непрямих витрат доступні такі бази розподілу: обсяг випуску, планова собівартість, оплата праці, матеріальні витрати, виручка, прямі витрати, окремі статті прямих витрат.

При списанні непрямих витрат можливе застосування різних методів розподілу по номенклатурних групах продукції (послуг). Для непрямих витрат можливі наступні бази розподілу:

 • обсяг випущеної в поточному місяці продукції, наданих послуг в кількісному вираженні;
 • планова собівартість випущеної в поточному місяці продукції, послуг, що надаються;
 • сума витрат на оплату праці;
 • сума відбитих матеріальних витрат;
 • сума всіх відображених прямих витрат;
 • сума, відображена за окремими статтями прямих витрат (список статей користувач складає на свій розсуд).

Облік заробітної плати та кадровий облік

В "Громадське харчування для України" ведеться облік руху персоналу, включаючи облік працівників за основним місцем роботи і за сумісництвом, при цьому внутрішнє сумісництво підтримується опціонально (тобто підтримку можна відключити, якщо на підприємстві це не прийнято). Забезпечується формування типових форм по трудовому законодавству.


Автоматизовані:

 • нарахування зарплати працівникам підприємства по окладу, іншим нарахуваннях і утриманнях з можливістю вказати спосіб відображення в обліку окремо для кожного виду нарахування;
 • ведення взаєморозрахунків з працівниками аж до виплати зарплати і перерахування зарплати на карткові рахунки працівників;
 • депонування;
 • вирахування регламентованих законодавством податків і внесків, оподатковуваною базою яких служить заробітна плата працівників організацій;
 • формування відповідних звітів (по ПДФО, ЄСВ).

При виконанні розрахунків враховується наявність на підприємстві:

 • інвалідів;
 • пенсіонерів;
 • шахтарів;
 • податкових нерезидентів.

Підтримка різних схем оподаткування

У програмі підтримуються такі схеми оподаткування:

 • податок на прибуток і податок на додану вартість;
 • податок на прибуток без податку на додану вартість;
 • єдиний податок і податок на додану вартість;
 • єдиний податок без податку на додану вартість;
 • єдиний податок для суб'єктів підприємницької діяльності - фізичних осіб.

Податковий облік з податку на прибуток

Для ведення бухгалтерського і податкового обліку (по податку на прибуток) використовується один і той же план рахунків. При веденні бухгалтерського і податкового обліку використовується одна і та ж класифікація активів, доходів і витрат.

У конфігурації відповідно до вимог нової редакції розділу III ПКУ не ведеться податковий облік активів, доходів і витрат (за винятком необоротних активів).

Використання запасів і капітальних інвестицій в оподатковуваних чи неоподатковуваних операціях, визначається веденням обліку в розрізі податкових призначень ПДВ.

Податковий облік необоротних активів реалізований відповідно до національних стандартів бухгалтерського обліку. На рахунках обліку ведеться паралельний облік вартості необоротних активів і паралельне нарахування амортизації за даними бухгалтерського та податкового обліку.

Податкова декларація з податку на прибуток формується за даними бухгалтерського обліку і в разі ведення обліку різниць, об'єкт оподаткування коригується на різниці.


Єдиний податок

"Громадське харчування для України" підтримує ведення спрощеної системи оподаткування, як для юридичних осіб, так і для фізичних осіб - підприємців (ФОП). Облік ведеться в розрізі статей декларації за єдиним податком.

Книга обліку доходів неплатників ПДВ і книга обліку доходів і витрат для підприємців - платників ПДВ заповнюється автоматично даними зареєстрованих господарських операцій. Також реалізована можливість автозаповнення декларацій платників єдиного податку, як юридичних, так і фізичних осіб.


Oблік ПДВ

У прикладному рішенні підтримуються всі визначені законодавством ставки ПДВ. Серед інших і ставка 7%. Ведеться облік очікуваного і підтвердженого податкового кредиту та податкових зобов'язань. Визначення бази виконується автоматично "на льоту" ( "Простий облік ПДВ") або при закритті місяця ( "Складний облік ПДВ").

"Громадське харчування для України" дозволяє формувати і реєструвати всі необхідні податкові документи, підтримує імпорт з системи "Звіт" і зберігання в інформаційній базі податкових документів в форматі xml для забезпечення вимог електронного адміністрування ПДВ.

У конфігурації реалізовані форми податкових документів, що дозволяють вказувати коди і найменування одиниць виміру номенклатури згідно з українським Класифікатором системи позначень одиниць вимірювання та обліку.

Облік цільового використання запасів та необоротних активів ведеться на бухгалтерському плані рахунків у розрізі податкових призначень, підтримується можливість зміни податкового призначення оприбуткованих запасів.


Завершальні операції місяця

Автоматизовані регламентні операції, виконувані по закінченні місяця, в тому числі переоцінка валюти, списання витрат майбутніх періодів, визначення фінансових результатів і інші.

Для допомоги бухгалтеру в перевірці правильності внесених даних, перед побудовою підсумкової звітності, в прикладне рішення включено звіт "Технологічний аналіз бухгалтерського обліку" і набір звітів "Довідки-розрахунки", що відображають розрахунки, пов'язані з проведенням регламентних операцій по закриттю місяця: "Розподіл непрямих витрат", "Переоцінка валютних коштів" та інші.


Стандартні бухгалтерські звіти

"Громадське харчування для України" надає користувачеві набір стандартних звітів, які дозволяють аналізувати дані по залишкам, оборотам рахунків і по проводках в самих різних розрізах. У їх числі оборотно-сальдова відомість, шахова відомість, оборотно-сальдова відомість по рахунку, обороти рахунку, картка рахунку, аналіз рахунку, аналіз субконто, обороти між субконто, зведені проводки.

При формуванні стандартних звітів є не тільки довільне групування по субконто (аналітичного розрізу плану рахунків), а також за реквізитами субконто і за періодами (день, тиждень, декада, місяць і т.д.).

У стандартні бухгалтерські звіти можна вивести додаткову інформацію.

Наприклад:

 • про об'єкти основних засобів (інвентарний номер, матеріально-відповідальна особа, місцезнаходження і т.д.);
 • про нематеріальні активи (спосіб нарахування амортизації з бухгалтерського обліку, строк корисного використання з бухгалтерського та податкового обліку);
 • про контрагентів - фізичних осіб, підрозділах організації;
 • про фізичних осіб (контактна інформація, громадянство, паспортні дані, відомості про інвалідність).

Крім того, для деяких довідників і всіх документів можна додавати довільні реквізити в режимі користувача. Інформація в стандартних звітах може бути згрупована, відібрана або відсортована по цих додаткових реквізитами.

По любому бухгалтерському рахунку можна отримати дані також і у вигляді діаграми, наприклад, для аналізу залишків невикористаних матеріалів.


Галузеві та управлінські звіти

У рішенні передбачено широкий набір управлінських звітів, в їх числі:

 • Калькуляції за період;
 • Контрольний розрахунок витрат продуктів;
 • Витрата спецій;
 • Товарний звіт;
 • Склад рецептур;
 • Витрата продуктів;
 • Аналіз випуску продукції;
 • Аналіз продажів;
 • Аналіз продажів і списань;
 • Забірний лист;
 • Відомість залишків продуктів;
 • Залишки ТМЦ;
 • Залишки і обороти ТМЦ.

Реалізовано необхідний перелік уніфікованої галузевої звітності, Форм ОП, ІНО, Торг., Зокрема:

 • калькуляційна карта (ОП-1);
 • забірний лист (ОП-6);
 • контрольний розрахунок спецій (ОП-13);
 • вимога до комори (2-ОПит);
 • акт оброблення (7-ОПит);
 • акт обробки;
 • технологічна карта;
 • техніко-технологічна карта;
 • відомість обліку залишків продуктів (ОП-16);
 • контрольний розрахунок витрат продуктів (ОП-17).

Регламентована звітність

В "Громадське харчування для України" включені обов'язкові (регламентовані) звіти, призначені для подання власникам організації і контролюючим державним органам, включаючи форми бухгалтерської звітності, податкові декларації, звіти для органів статистики і державних фондів. Конфігурація містить дві підсистеми звітності: традиційна (звіти в складі конфігурації) і інтегрований сервіс електронної звітності "Звіт".

У традиційній підсистемі регламентованої звітності для податкових звітів реалізовано експорт в формат, затверджений наказом ДФСУ (в файли з розширенням XML).

Сервіс 1: Звіт надає можливість безпосередньо з конфігурації:

 • сформувати регламентовану звітність в різні державні органи;
 • перевірити заповнення (за допомогою вбудованих камеральних перевірок) і роздрукувати документи;
 • зашифрувати і підписати електронним цифровим підписом;
 • відправити звіти до контролюючих органів та отримати квитанцію про доставку
 • звіту за призначенням;
 • зберегти на електронних носіях;
 • отримувати розшифровки показників звітів СЕО;
 • реєструвати податкові документи в Єдиному державному реєстрі податкових накладних;
 • отримувати інформацію про зареєстровані в Єдиному державному реєстрі податкових накладних;
 • обмінюватися податковими документами з контрагентами.

Комплект поставки продуктів

Програмні продукти, що включають конфігурацію "Громадське харчування для України" версії ПРОФ, розповсюджуються тільки у вигляді електронних поставок. До складу продуктів входить:


 • Дистрибутиви
  • - платформи;
  • - редакції 2.0 конфігурації "Громадське харчування для України";
  • - редакції 2.0 конфігурації "Бухгалтерія для України";
 • Документація до платформи та відповідних конфігурацій;
 • Електронний купон на пільговий супровід ІТС;
 • Електронний купон на пільговий супровід ІТС Галузевий;
 • ПІН-код програмної ліцензії платформи на 1 робоче місце;
 • ПІН-код програмної ліцензії конфігурації на 1 робоче місце;
 • ПІН-код для реєстрації продукту на Порталі ІТС (https://portal.1c.eu/);
 • Реєстраційна картка і користувацька угода на використання "Громадське харчування для України" на 1 робоче місце;
 • Інструкція з отримання програмної ліцензії СЛК – СЛК3.

Програмні продукти є захищеними і містять фрагменти коду, які не підлягають зміні користувачем, мають захист від несанкціонованого використання. При цьому реалізований принцип максимальної відкритості коду для забезпечення можливості адаптації продукту під потреби кінцевих користувачів.


Розширення кількості автоматизованих робочих місць для версії ПРОФ здійснюється придбанням клієнтських ліцензій на платформу (на 1, 5, 10, 20, 50 і більше робочих місць) і клієнтських ліцензій на відповідну конфігурацію (на 1, 5 або робочих місць), у разі захисту конфігурації системою ліцензування конфігурацій (СЛК).


Кількість ліцензій на використання конфігурації і платформи визначається виходячи з потреби в максимальній кількості одночасно працюючих користувачів з конфігурацією.


Для роботи у варіанті клієнт-сервер необхідно придбати ліцензію на використання у серверному варіанті.


Документація до платформи і конфігурацій розміщується в електронному вигляді на сайті ІТС https://its.1c.ua.


Ліцензія на платформу
Клієнтська ліцензія на 1 робоче місце
3 300 грн
Замовити
Клієнтська ліцензія на 5 робочих місць
11 610 грн
Замовити
Клієнтська ліцензія на 10 робочих місць
22 290 грн
Замовити
Клієнтська ліцензія на 20 робочих місць
42 360 грн
Замовити
Клієнтська ліцензія на 50 робочих місць
100 500 грн
Замовити
Клієнтська ліцензія на 100 робочих місць
183 600 грн
Замовити
Клієнтська ліцензія на 300 робочих місць
546 000 грн
Замовити
Клієнтська ліцензія на 500 робочих місць
906 000 грн
Замовити
Ліцензія на сервер
24 600 грн
Замовити
Ліцензія на сервер (x86-64)
42 600 грн
Замовити
Сервер МІНІ на 5 підключень
9 000 грн
Замовити
Галузеві ліцензії. Громадське харчування для України
1С:Підприємство 8. Громадське харчування для України, клієнтська ліцензія на 1 робоче місце
2 580 грн
Замовити
1С:Підприємство 8. Громадське харчування для України, клієнтська ліцензія на 5 робочих місць
9 300 грн
Замовити
1С:Підприємство 8. Громадське харчування для України, клієнтська ліцензія на 10 робочих місць
15 500 грн
Замовити

Задайте питання першим!

Після придбання у нас програми Ви отримаєте безкоштовно:
Встановлення
Початкове налаштування
Підключення до порталу ІТС
Договір на ІТС на 3 місяці


Наші контакти

03113 г. Киев, улица Дружковская, дом 10 офис 706

Пн-пт 09:00-18:00

+38 (067) 466 82 62
+38 (044) 333 82 63

Надіслати повідомлення
Чекаю дзвінка