Управління сільськогосподарським підприємством для України

Ціна:
117 000 грн
Замовити

"Управління сільськогосподарським підприємством для України" — інформаційна платформа, завдяки якій автоматизується облік, контроль, оптимізується робота різного роду підрозділів і структур агропромислового комплексу. Компанія EIS пропонує широкий спектр послуг з купівлі, обслуговування, налагодження програми відповідно до особливостей того чи іншого сільськогосподарського сектора. Зупинімося на найбільш значимих моментах цієї конфігурації.

Підприємства агросфери мають свою специфіку в організації виробничих процесів. При чому це стосується не тільки їхньої галузевої спрямованості (рослинництво або тваринництво), але і розвиненості структур і підрозділів.

Системне вирішення всіх питань, пов'язаних з налагодженням бізнес-процесів на підприємствах різного типу (фермерське господарство, агрофірма, холдинги) пропонує інформаційна система "Управління сільськогосподарським підприємством для України".

Споживач буде зацікавлений в таких пропозиціях платформи "Управління сільськогосподарським підприємством для України", купити яку пропонує ЕІС:

 1. Автоматизації роботи всіх структурних підрозділів, що забезпечують виробництво. Це рішення має комплексний характер, тому чітко вибудувана структура практично не потребують доопрацювань.
 2. Побудові регламентованого руху документів, які стосуються сільгоспробіт і послуг, роботи сільгосп- і автотранспорту.
 3. Створенню можливостей для використання розширеної аналітики обліку витрат, завдяки чому спрощується механізм формування собівартості, формується чітка картина руху фінансових потоків і роботи виробничих потужностей. Простіше вести облік запасів і витрат.
 4. У систему включені співробітники різного рівня від агрономів і зоотехніків до бухгалтерів і кадровиків. Завдяки цьому спрощується адміністрування процесів, контроль за технологіями, які застосовують аграрії і тваринники.

"Управління сільськогосподарським підприємством для України", ціна якого досить приваблива для агрокомплексов, при мінімальному залученні людських ресурсів оптимізує і налагоджує облік всіх виробничих процесів, забезпечує контроль за роботою різних відділів та філій, спільність їхніх дій.

Сфера можливостей

Зупинімося предметно на опціях, що реалізуються «1C:Підприємство» в  "Управління сільськогосподарським підприємством для України". Що очікувати споживачеві від цієї конфігурації?

 1. Формування єдиної корпоративної інформаційної платформи. Йдеться про об'єднання всіх вимірювальних і облікових ресурсів агрофірми в єдине ціле.
 2. Створення бази даних для реєстрації облікових показників та контролю за їхніми змінами:
  • зрушення і переміщення активів компанії;
  • виконання всіх технологічних процесів;
  • рух матеріальної бази;
  • контроль за збутом;
  • забезпечення підприємства технічними, біологічними та іншими матеріальними ресурсами.
 3. Автоматизація звітів, які носять регламентований характер, забезпечення оперативності їх складання та подання.
 4. Створення багатовекторної і багатосекційній інформаційної бази для аналітичного дослідження і оцінки технологічних і фінансових процесів на підприємстві.
 5. Оптимізації процесів планування і проектування діяльності в агропромисловому секторі, аналізу роботи і взаємодії структур сільгоспкомпаній.
 6. Адаптації документообігу, що забезпечує бізнес-процеси, адміністрування і роботу бухгалтерської служби.
 7. Виключення необхідності трудомісткою і багаторазової ручної обробки даних, виключення необхідності з дублювання.

Загалом це програмне забезпечення дозволить мінімізувати кількість задіяних в обліку, контролі за виробництвом співробітників, оптимізує і спростити введення і обробку даних, прискорить процеси формування звітів. Крім того, воно дозволяє об'єднати в єдину інформаційну систему всіх співробітників компанії, що спрощує контроль за ефективністю їх роботи і за виконанням виробничих завдань.


Інтеграція програми

Не менш важливим є питання взаємодії конфігурації з іншими програмними продуктами і обладнанням. Ось основні моменти, на які варто звернути увагу:

 • інтегрування з усіма інформаційними системами виробництва, які обслуговують технологічні процеси;
 • робота в системі «клієнт-банк»: автоматизація всіх банківських операцій.
 • синхронізація з базами даних податкової служби, автоматизація вивантаження податкових накладних;
 • з сайтом, що спрощує прийом, обробку та виконання замовлень;
 • оперативну взаємодію з усім контрольно-вимірювальним обладнанням і приладами, що використовуються на виробництві (склад, термінал, ток, вагова на тваринницькому комплексі та ін.);
 • інтеграція з системами GPS-моніторингу.

Завдяки таким можливостям синхронізації роботи програми із зовнішніми джерелами даних спрощується їх збирання, систематизація, підвищується оперативність роботи структур, зводиться нанівець фактор ручного введення показників, а значить і помилок у підрахунках.


Де може бути застосована програма?

"Управління сільськогосподарським підприємством для України" Київ, область і регіони, купуючи в компанії EIS, будуть ознайомлені зі сферами її застосування. Ось найбільш значущі напрямки роботи агропідприємства, які обслуговує ця конфігурація:

 1. Безпосередньо на виробництві програма забезпечить:
  • планування, оптимізацію бізнес-процесів;
  • облік сільгоспробіт, послуг з ремонту, логістичне задіяння автотранспорту;
  • облік орендованих земель;
  • управління рухом ресурсів по складу, продажу та закупівлі.
 2. Робота з персоналом представлена такими опціями:
  • облік кадрового руху і аналіз складу співробітників;
  • розрахунок виплат;
  • формування регламентованих податкових відрахувань і платежів, утримань до ПФ;
  • штатний розпис, складання графіків роботи і відпусток, аналіз плинності кадрів;
  • оптимізація документообігу.
 3. Бухгалтерія зможе реалізувати:
  • контроль за фінансовими потоками, в тому числі рух по кредитах і заставах;
  • планування і бюджетування;
  • контроль і своєчасна подача звітної документації, виплата обов'язкових платежів;
  • побудова реальної картини матеріально-технічної бази;
  • облік матеріальних цінностей;
  • розрахунок з персоналом та контрагентами;
  • контроль за рухом коштів по банку і касі.

Таким чином, програма спростить адміністрування агропідприємства в сфері виробництва, персоналу, фінансової діяльності.

Скористайтеся можливістю придбати ліцензійне «1C:Підприємство» в Україні у компанії ЕІС — дистриб'ютора САБ.

Ліцензія на платформу

1С:Підприємство 8. Клієнтська ліцензія на 1 робоче місце
3 300 грн
1С:Підприємство 8. Клієнтська ліцензія на 5 робочих місць
11 610 грн
1С:Підприємство 8. Клієнтська ліцензія на 10 робочих місць
22 290 грн
1С:Підприємство 8. Клієнтська ліцензія на 20 робочих місць
42 360 грн
1С:Підприємство 8. Клієнтська ліцензія на 50 робочих місць
100 500 грн
1С:Підприємство 8. Клієнтська ліцензія на 100 робочих місць
183 600 грн
1С:Підприємство 8. Клієнтська ліцензія на 300 робочих місць
546 000 грн
1С:Підприємство 8. Клієнтська ліцензія на 500 робочих місць
906 000 грн
1С:Підприємство 8.3 Ліцензія на сервер
24 600 грн
1С:Підприємство 8.3 Ліцензія на сервер (x86-64)
42 600 грн
1С:Підприємство 8.3 Сервер МІНІ на 5 підключень
9 000 грн

1С:Підприємство 8. Управління сільськогосподарським підприємством для України

1С:Підприємство 8. Управління сільськогосподарським підприємством для України. Ліцензія для віддаленого офісу
18 600 грн
1С:Підприємство 8. Управління сільськогосподарським підприємством для України. Ліцензія для ноутбука
2 230 грн
1С:Підприємство 8. Управління сільськогосподарським Підприємством для України, клієнтська ліцензія на 1 робоче місце
3 360 грн
1С:Підприємство 8. Управління сільськогосподарським Підприємством для України, клієнтська ліцензія на 5 робочих місць
14 400 грн
1С:Підприємство 8. Управління сільськогосподарським Підприємством для України, клієнтська ліцензія на 10 робочих місць
24 000 грн
1С:Підприємство 8. Управління сільськогосподарським Підприємством для України, клієнтська ліцензія на 20 робочих місць
45 000 грн
1С:Підприємство 8. Управління сільськогосподарським Підприємством для України, клієнтська ліцензія на 50 робочих місць
108 000 грн
1С:Підприємство 8. Управління сільськогосподарським Підприємством для України, клієнтська ліцензія на 100 робочих місць
204 000 грн

Задайте питання першим!

Умови надання та використання послуги «Віддалений доступ до типового рішення»

Компанія «Експертні ІННОВАЦІЙНІ СИСТЕМИ пропонує клієнтам і партнерам більш детально ознайомитися з функціональними можливостями типових рішень, розроблених компанією «Експертні ІННОВАЦІЙНІ СИСТЕМИ» , за допомогою віддаленої демонстрації програмних продуктів через спеціально налаштований термінальний демо-сервер.

Підключення до віддаленої демонстрації має свої особливості, а саме:
 • для отримання параметрів подеколи чення до демо-сервера необхідно заповнити заявку на віддалений доступ до типового рішення;
 • пароль доступу до демо-сервера змінюється раз на два тижні;
 • при підключенні до термінальної сесії одночасно декількох користувачів, система закриває доступ всім, крім одного. Тому, якщо вашій компанії необхідно виділений час для гарантованого перегляду програми, повідомте нам про це по електронній пошті office@exis.com.ua

Термін надання доступу залежить від ступеня завантаженості лінії консультації і може скласти від 2-х годин до доби.

Якщо після закінчення доби Ви не отримали листа з інструкціями або у Вас є зауваження та пропозиції щодо даного сервісу, будь ласка, напишіть про це електронною поштою office@exis.com.uaЗамовити Демо-версію

Після придбання у нас програми Ви отримаєте безкоштовно:

Установка

Початкова настройка

Реєстрація на сайті 1c.ua

Підключення до порталу ІТС

Договір на ІТС на 3 місяціНаші контакти

03113 г. Киев, улица Дружковская, дом 10 офис 419

Пн-пт 09:00-18:00

+38 (067) 466 82 62
+38 (044) 466 82 62

Надіслати повідомлення
Чекаю дзвінка