ТОIР Управління ремонтами і обслуговуванням устаткування - "1C:Підприємство" - Nova Solutio

ТОIР Управління ремонтами і обслуговуванням устаткування

Рішення призначене для фахівців з організації ремонтів та обслуговування промислового обладнання, а також для всіх підрозділів, що мають якийсь стосунок до управління активами, ремонтам і обслуговуванню.

Замовити
Ціна: 36 000 грн
Повний опис
Ліцензії
Задати питання

Нове програмне забезпечення «ТОІР Управління ремонтами і обслуговуванням устаткування» розроблено спеціально для того, щоб забезпечити більш ефективну роботу всіх служб організації або виробництва. Вдосконалений продукт працює за такими напрямками:

 • управління персоналом: створює максимально комфортні умови для лояльного управління ресурсами, що в свою чергу, підвищують його конкурентоспроможність;
 • фінансова стабільність: аналітика, постачання, збут;
 • профілактика і ведення ремонтних робіт: аналіз технічної документації, складання графіків ТО, забезпечення супровідною документацією для здійснення ремонтних робіт;
 • юридична підтримка: забезпечує автоматичне оновлення законодавчої бази — поправки до чинних норм і документів, т. д.;

Програма може бути використана для виробництв / підприємств різної сфери діяльності і напрямки. Зокрема для організацій, які займаються виготовленням і ремонтом виробів із дерева. 

Найчастіше використовується розділ «Об'єкти ремонту». З його допомогою можна структурувати наступні напрямки виробництва і особливості технологічного процесу:

 • поділ дефектів за видами і групами: однотипні, індивідуальні, загальновідновлювальні, часткові і т. д.;
 • побудова графіка виконання робіт, включаючи обсяги робіт, складання графіка змін і кількості днів. Є можливість складання графіків по запропонованим шаблонами або розробити їх за власними потребами;
 • відображення ремонтних груп за характером виконуваних робіт. Об'єднання груп за ідентичністю виконуваних робіт: згідно з нормами ТО, для інформаційної оперативності й інструктажу.

Таким чином, досить входження в одну з груп, щоб зафіксована інформація була доступна для всіх груп, які працюють в одному напрямку або на одному об'єкті.

Для цього потрібно в полі закладки «Склад ремонтної групи» зробити записи:

 1. Скласти список загальноприйнятих технологічних операцій (ТО) або ввести потрібні поправки чи інструкції щодо виконання майбутніх робіт.
 2. Забезпечити редакцію технологічних карт: вказати опис необхідних робіт, потребу в матеріально-технічному забезпеченні всього процесу, кількість задіяних співробітників, основні інструкції щодо технологічних особливостей.
 3. Надати документ на використовуване обладнання — дані про виробника.
 4. Відзначити все, що стосується об'єкта, який ремонтується: загальна характеристика, форми обліку, журнали роботи використовуваного обладнання (індивідуально для кожного), посадові інструкції для співробітників і т. д.

За бажанням користувача дані можуть заноситься в більш розширеному варіанті.

Особливості планування робіт

Перед початком будь-яких робіт, пов'язаних з ремонтом, обов'язково складається проект виконання робіт — ППР, який складається з цілого ряду необхідної інформації:

 • строків виконання робіт;
 • реквізитів замовника;
 • назви підрозділу — безпосереднього виконавця;
 • прайса на послуги, що надаються.

Програма самостійно (автоматично) становить список об'єктів роботи і розбиває їх на певні групи відповідно до класифікації реконструкції.

Майбутні завдання плануються на підставі зроблених раніше заявок-замовлень. Замовник має право включити в текст документа перелік матеріалів, які бажано використовувати при проведенні ремонтних робіт, але вони повинні входити у список сертифікованих матеріалів. У процесі обробки заявок програма автоматично визначає суму передбачуваних фінансових витрат.

Подачу заявки ініціюють у зв'язку з виявленням таких вад:

 • очевидної поломки обладнання, тоді потрібно проводити позаплановий ремонт;
 • профілактичної роботи відповідно до інструкції або розпорядження.

За обробленими заявками складаються наряди на виконання ремонту. Документи передаються фахівцям до того, як вони почнуть виконувати поставлене завдання.

Заповнення бланка наряду відбувається автоматично, згідно з даними, зазначеними в описі:

 • повний перелік передбачуваних поломок;
 • термін виконання;
 • кваліфікаційні навички робітників, які будуть виконувати роботи;
 • прайс матеріалів і послуг;
 • передбачувані форми розрахунку за виконані роботи — готівковий / безготівковий розрахунок.

Підставою для визначення передбачуваних витрат є акти про виконані роботи. Ці ж документи регламентують витрати на матеріально-технічне забезпечення (МТО) і трудовитрати. У деяких випадках, трудовитрати до уваги не беруться — вони списуються на:

 1. Роботи, які входять в обов'язки персоналу по обслуговую обладнання: огляд, профілактика, заповнення журналу по експлуатації, зняття даних (лічильників / датчиків), проведення ТО.
 2. Фіксовані дані огляду обладнання: відмітки про незначні відхилення в роботі, виявлені в процесі огляду. Відомості про такі дефекти в роботі заносяться в спеціальний журнал — журнал дефектів. Якщо відхилення в роботі обладнання не впливають на якість виконуваних робіт, їх усувають під час планового ТО.
 3. Матеріально-технічне забезпечення: необхідна кількість запчастин, інвентаря, пристосувань, приладів і спорядження визначається на підставі графіків ППР, передбачених на конкретний період. Програма самостійно визначає кількість МТО для планових ТО і ремонтів. Вся інформація щоодо витрат автоматично відображається в «Плані МТО».
 4. Техобслуговування точних установок проводить спеціалізована організація — «Центр метрології та стандартизації», роботи з повірки вимірювальних приладів та обладнання підвищеної точності проводяться за вище викладеним алгоритмом дій.
 5. Профілактика машин і агрегатів. Використовуючи розділ «Прямі витрати на виконання ремонтів», клієнт отримує аналітичні дані про витрати.
 6. Розмір витрат на придбання сировини, приладів, інвентаря проводиться з використанням відомостей, розміщених у розділі «План-фактний аналіз витрат МТО».
 7. Сума витрат на оплату співробітникам планується згідно даних, закладених у «План-фактний аналіз трудовитрат».
 8. Штат підприємства: розділ передбачає планування кількісного складу персоналу, розраховується за показниками, закладеними в розділі: «Планова зайнятість співробітників для ремонтних робіт», а також розділу «Управління виробничим підприємством» (УПП).

Вся система нарахувань взаємопов'язана, це значно прискорює процес розрахунків.

Якщо надання послуг з ремонту для замовника основне, то необхідно акцентувати на цьому увагу до початку складання системи УПП. Така обізнаність допоможе розробити контент безпосередньо під замовника.

Інтеграційні можливості

Найбільш продуктивне програмне рішення «ТОІР Управління ремонтами і обслуговуванням устаткування» у безшовному злитті з «УПП».

Для проведення процедур злиття і обміну даними рекомендуємо звернутися до інструкції «ТОІР Керівництво». Цей документ входить у комплект.

«Керівництво» показує механізми обміну даними і знайомить ыз переліком документів і бланків, робота з якими синхронізується при злитті систем. Серед них такі:

 • показники і нормативи;
 • заявки;
 • акти виконаних робіт;
 • замовлення;
 • наряди;
 • накладні;
 • звіти та ін.

Переваги розробки

Робота на єдиній платформі з низкою додатків дозволяє керівнику відчувати себе абсолютно впевнено щодо безпеки конфіденційної інформації та фінансової стабільності. Це стосується і «ТОІР Управління ремонтами і обслуговуванням устаткування».

Ця конфігурація має ряд переваг:

 • будь-який зареєстрований клієнт має доступ до протоколів http або https;
 • немає потреби в додатковій установці;
 • безперешкодна робота в Windows і Linux;
 • дистанційний доступ до потрібної інформації;
 • наявність спеціальної пропозиції — робота на низьких швидкостях Інтернет (зручно для віддалених точок при виїзд на місцевість).

Автори розробки створили виняткову схему командного інтерфейсу. Цей варіант адаптований під конкретного замовника:

Побудова інтерфейсу «під користувача».

Програма розроблена таким чином, що користувач має можливість самостійно реалізувати ряд функціональних опцій без порушення всієї основної системи роботи.

Платформа «1C:Підприємство» забезпечує високу ефективність робочого процесу і при цьому гарантує конфіденційність участі великої кількості клієнтів. Інноваційна трирівнева система дає можливість обробляти і зберігати значні обсяги даних.

Підвищена противірусна стійкість була досягнута за рахунок бронювання операційних структур серверів, а оптимізація дії — за рахунок інваріантного паритету величини навантаження між кластерами. Застосування СУБД відомих світових лідерів (MS SQL, IBM DB2, Oracle Database) дає можливість створювати ефективні інноваційні структури.

Конфігурація «1C:Підприємство», розроблена таким чином, що дозволяє об'єднати в єдину систему ряд інформаційних центрів, територіально віддалених один від одного.

Компанія Nova Solutio рекомендує купити технологічне рішення «ТОІР Управління ремонтами і обслуговуванням устаткування» підприємствам великого та середнього бізнесу, які прагнуть збудувати збалансовану і прозору систему обліку й управління.


Ліцензія на платформу
Клієнтська ліцензія на 1 робоче місце
3 300 грн
Замовити
Клієнтська ліцензія на 5 робочих місць
11 610 грн
Замовити
Клієнтська ліцензія на 10 робочих місць
22 290 грн
Замовити
Клієнтська ліцензія на 20 робочих місць
42 360 грн
Замовити
Клієнтська ліцензія на 50 робочих місць
100 500 грн
Замовити
Клієнтська ліцензія на 100 робочих місць
183 600 грн
Замовити
Клієнтська ліцензія на 300 робочих місць
546 000 грн
Замовити
Клієнтська ліцензія на 500 робочих місць
906 000 грн
Замовити
Ліцензія на сервер
24 600 грн
Замовити
Ліцензія на сервер (x86-64)
42 600 грн
Замовити
Сервер МІНІ на 5 підключень
9 000 грн
Замовити

Задайте питання першим!

Після придбання у нас програми Ви отримаєте безкоштовно:
Встановлення
Початкове налаштування
Підключення до порталу ІТС
Договір на ІТС на 3 місяці


Наші контакти

03113 г. Киев, улица Дружковская, дом 10 офис 706

Пн-пт 09:00-18:00

+380 63 800 0860

Надіслати повідомлення
Чекаю дзвінка