Зарплата і кадри для бюджетних установ України

Програмний продукт "1С:Підприємство 8. Зарплата і кадри для бюджетних установ України" включає технологічну платформу "1С:Підприємство 8" і конфігурацію (прикладне рішення) "Зарплата і кадри для бюджетних установ України", яка є потужним інструментом для комплексної автоматизації розрахунку заробітної плати і ведення кадрового обліку в установах, що фінансуються за рахунок коштів бюджетів усіх рівнів.

Замовити
Ціна: 6 438 грн
Повний опис
Ліцензії
Задати питання
Демо

Функціональні можливості

Розрахунок заробітної плати

Для розрахунку і обліку заробітної плати в програмі автоматизована діяльність бухгалтерів-розраховувачів заробітної плати:

 • автоматичний розрахунок широкого кола нарахувань - від оплати по окладу і різних надбавок до оплати лікарняних і відпусток по середньому заробітку;
 • гнучке настроювання використовуваних нарахувань і утримань.

"Зарплата і кадри для бюджетних установ України" забезпечує ведення взаєморозрахунків з працівниками, а також облік витрат на оплату праці в складі витрат установи. Автоматизований весь комплекс розрахунків з працівниками, починаючи з оплати лікарняних листів і відпусток аж до формування документів на виплату зарплати і депонування, а також звітності в державні наглядові органи.

З метою забезпечення роботи в установах з великою кількістю працівників основні "розрахункові" документи забезпечені засобами автоматичного заповнення й розрахунку. Підтримується введення "розрахункових" документів на підставі відповідних кадрових документів про відхилення.

У типовому рішенні реалізована можливість донарахування зарплати минулих періодів з реєстрацією в поточному періоді, розрахунок міжрозрахункових виплат з урахуванням введених на момент розрахунку даних про відхилення і фактичний виробіток працівників і подальша виплата авансу.

Для розрахунку сум нарахувань і утримань надана можливість використовувати довільні формули, в яких крім широкого переліку визначених показників і показників, описаних користувачами, допускається застосовувати арифметичні дії, математичні функції і умовні вирази.

"Зарплата і кадри для бюджетних установ України" надає широкі можливості обліку робочого часу. Гнучкий механізм дозволяє, з одного боку, описувати різні графіки роботи, включаючи "ковзаючі", і реєструвати тільки відхилення від звичайного режиму роботи, а з іншого - реєструвати тільки фактичні дані обліку на основі заповнюваних в підрозділах табелів.

Для обліку використання робочого часу в програмі:

 • ведуться загальні графіки роботи установи;
 • формуються індивідуальні графіки роботи для окремих працівників;
 • реєструються первинні документи обліку робочого часу - табелі відпрацьованого часу.

Крім проведення масових розрахунків заробітної плати прикладне рішення готує всі необхідні уніфіковані форми по обліку заробітної плати та інші необхідні звіти, що дозволяють отримати інформацію за будь-який розрахунковий період:

 • розрахункові листки;
 • аналітичні розрахункові відомості і склепіння по нарахуваннях і утриманнях;
 • розрахунково-платіжні відомості;
 • платіжні відомості для отримання грошей через касу;
 • довідки про суми середнього заробітку;
 • табель обліку використання робочого часу та розрахунку заробітної плати і т.д.

Результати розрахунків можуть бути також представлені у вигляді аналітичних звітів, наочних графіків і діаграм:

 • аналіз нарахувань працівникам установ;
 • аналіз стану взаєморозрахунків з працівниками установ та ін.

Розрахунок грошового забезпечення військовослужбовців

Програма дозволяє в повній мірі автоматизувати розрахунок грошового забезпечення військовослужбовців та оплати праці цивільного персоналу.

У типовому рішенні передбачені специфічні механізми нарахування грошового забезпечення, зокрема, нарахування грошового забезпечення за майбутні періоди та реєстрація виплати грошового забезпечення звільненим військовослужбовцям, розрахунок компенсації ПДФО.


Особливості державних органів управління, органів місцевого самоврядування

В конфігурації "Зарплата і кадри для бюджетних установ України" в повному обсязі реалізовано числення грошового утримання службовців державних органів управління, а також оплати праці місцевих органів влади.

Типове рішення надає можливість крім посадових окладів відповідно до заміщаються посадами служби нараховувати оклад відповідно до привласненим рангом держслужбовця, а також весь спектр необхідних щомісячних та інших додаткових виплат.


Облік заробітної плати за джерелами фінансування

У конфігурації ведеться наскрізний облік усіх сум нарахувань і утримань в розрізі джерел фінансування безпосередньо при проведенні розрахунків, надана можливість налаштувати порядок відображення в бюджетному обліку кожного нарахування або утримання.

Всі аналітичні звіти по заробітній платі (розрахункові листки, відомості, зведення та ін.) Формуються за джерелами фінансування.


Облік кадрів і аналіз кадрового складу

"Зарплата і кадри для бюджетних установ України" припускає зберігання не тільки особистих даних працівників установи, а й службової інформації. До останньої належать: підрозділ, де працює працівник, його посада, службові телефони й інша контактна інформація. Реєструється і просування працівника в установі: прийом на роботу, службові переміщення, відпустки та відрядження аж до звільнення.

Для аналізу кадрового складу за накопиченою інформацією про працівників будуються різноманітні звіти. У їх числі списки працівників установи, рух кадрів, статистика кадрів та ін. В звітності по кадровому складу реалізований облік працівників в розрізі категорій посад, а також використання довільних угруповань посад установи.


Трудові відносини, кадрове діловодство

Програма підтримує ведення штатного розкладу установ з можливістю вказівки різних видів тарифних ставок, довільної кількості надбавок, додаткової інформації про штатні одиниці. За штатним розкладом формується вся необхідна звітність.


Вирахування регламентованих податків

"Зарплата і кадри для бюджетних установ України" забезпечує вирахування регламентованих законодавством податків з співробітників і нарахувань на фонд оплати праці: податку на доходи фізичних осіб, податки до фонду соцстраху (на випадок безробіття, тимчасової втрати працездатності, нещасних випадків на виробництві). При розрахунку виконується автоматичне поділ податків за джерелами фінансування нарахувань.

Включені в прикладне рішення аналітичні звіти надають можливість проведення повноцінного аналізу податкової бази в розрізі фізичних осіб - одержувачів доходів і видів розрахунку, а також нарахованих податків в розрізі фізичних осіб.


Регламентована звітність

В конфігурації "Зарплата і кадри для бюджетних установ України" автоматично формуються наступні регламентовані звіти для подання до податкових органів:

 • форма 1ДФ;
 • звіт до ФСС від нещасних випадків;
 • звіт в пенсійний фонд;
 • звіт до ФСС на випадок тимчасової втрати працездатності;
 • звіт до ФСС на випадок безробіття;
 • персоніфіковані форми звітності до ПФУ.

Також формується статистична звітність:

 • звіт з праці (форма 1-ПВ);
 • звіт про наявність вакансій (форма 3-ПН);
 • звіт про прийнятих працівників (форма 5-ПН);
 • звіт за кількістю працівників (форма 6-ПВ);
 • звіт про використання робочого часу (форма 3-ПВ);
 • звіт про зайнятість і працевлаштування інвалідів (форма 10-ПІ).

З метою ефективної перевірки переданої звітності в регламентованих звітах підтримується можливість деталізації (розшифровки) показників, а також реалізований режим перевірки співвідношень показників.


Передбачено вивантаження регламентованої звітності для передачі в податкові органи в електронному вигляді.


Ведення обліку діяльності декількох установ

Передбачена можливість вести кадровий облік і розрахунок зарплати декількох установ в централізованих бухгалтеріях в єдиній інформаційній базі з використанням єдиного переліку працівників усіх установ.


Спільне використання з програмою "Бухгалтерія для бюджетних установ України"

Планується, що конфігурацію "Зарплата і кадри для бюджетних установ України" можна буде використовувати спільно з програмою "Бухгалтерія для бюджетних установ України". Для цього передбачається реалізувати двосторонній обмін даними про суми до виплати і про відображення нарахованих і утриманих сум, включаючи податки, в бюджетному обліку.


Сервісні можливості

Діагностика помилкових ситуацій

Діагностика таких помилкових ситуацій в кадровому обліку, як повторний прийом на основне місце роботи або прийом на основне місце роботи в два установи одночасно, не дозволить провести документи з некоректними даними.

При розрахунку зарплати виявляються повторні нарахування оплати за один і той же період часу (наприклад, при введенні послідовних лікарняних листів помилково введені пересічні періоди).


Виправлення розрахункових документів минулого періоду

У типовому рішенні передбачена проста і зрозуміла процедура виправлення, яку повинен виконати користувач при виявленні невірно проведеного документа "минулого" періоду. Невірний документ досить просто "виправити", нарахувавши правильні суми. У документах, що містять розрахунки декількох співробітників, пропонується можливість виправити розрахунки поточного співробітника, виправити весь документ відразу або додатково відібрати перелік співробітників, розрахунки яких слід виправити.


Пошук даних

У конфігурації реалізований повнотекстовий пошук за даними інформаційної бази. Пошук можна вести за кількома словами, з використанням пошукових операторів або по точній фразі.


Управління доступом до облікових даних

Реалізована можливість вводити обмеження на вхід до облікового запису окремих фізичних осіб і / або установ. Користувач з обмеженими правами доступу не може не тільки як-небудь змінити, але навіть прочитати закриті для нього дані.


Адміністрування роботи користувачів

Користувачам надана можливість самостійно налаштувати видачу запиту на підтвердження при виході з програми. Це дозволяє відмовитися від завершення роботи з програмою, якщо вікно програми було закрито випадково. Реалізовано попередження користувачів про динамічне оновлення конфігурації і примусове завершення роботи користувачів.


Робота з розподіленими інформаційними базами

Для роботи з розподіленими інформаційними базами в конфігурацію включені плани обміну. Також доданий механізм "Автономне рішення", призначений для автоматизації обміну даними між інформаційними базами.


Автоматичне оновлення конфігурації

У конфігурацію включений помічник оновлення конфігурації, який дозволяє отримати інформацію про останні оновлення, розміщених на сайті підтримки користувачів в мережі Інтернет, і автоматично встановити виявлені оновлення. Якщо файл оновлення вже отримано, то помічник дозволяє провести оновлення з використанням файлу поставки поновлення (.Cfu) або файлу поставки конфігурації (.Cf) з будь-якого локального або мережевого каталогу.

Ліцензія на платформу
Клієнтська ліцензія на 1 робоче місце
3 300 грн
Замовити
Клієнтська ліцензія на 5 робочих місць
11 610 грн
Замовити
Клієнтська ліцензія на 10 робочих місць
22 290 грн
Замовити
Клієнтська ліцензія на 20 робочих місць
42 360 грн
Замовити
Клієнтська ліцензія на 50 робочих місць
100 500 грн
Замовити
Клієнтська ліцензія на 100 робочих місць
183 600 грн
Замовити
Клієнтська ліцензія на 300 робочих місць
546 000 грн
Замовити
Клієнтська ліцензія на 500 робочих місць
906 000 грн
Замовити
Ліцензія на сервер
24 600 грн
Замовити
Ліцензія на сервер (x86-64)
42 600 грн
Замовити
Сервер МІНІ на 5 підключень
9 000 грн
Замовити

Задайте питання першим!

Умови надання та використання послуги «Віддалений доступ до типового рішення»

Компанія «ЕКСПЕРТНІ ІННОВАЦІЙНІ СИСТЕМИ» пропонує клієнтам і партнерам більш детально ознайомитися з функціональними можливостями типових рішень, розроблених компанією «ЕКСПЕРТНІ ІННОВАЦІЙНІ СИСТЕМИ», за допомогою віддаленої демонстрації програмних продуктів через спеціально налаштований термінальний демо-сервер.

Підключення до віддаленої демонстрації має свої особливості, а саме:
щоб замовити параметри до демо-сервера необхідно заповнити заявку на віддалений доступ до типового рішення;
пароль доступу до демо-сервера змінюється раз на два тижні;
при підключенні до термінальної сесії одночасно декількох користувачів система закриває доступ всім, крім одного. Тому, якщо вашій компанії необхідно виділений час для гарантованого перегляду програми, повідомте нам про це по електронній поштіoffice@exis.com.ua
Термін надання доступу залежить від ступеня завантаженості лінії консультації і може скласти від 2-х годин до доби.
Якщо після закінчення доби Ви не отримали листа з інструкціями або у Вас є зауваження та пропозиції щодо даного сервісу, будь ласка, напишіть про це по електронній пошті office@exis.com.ua
Замовити Демо-версію
Після придбання у нас програми Ви отримаєте безкоштовно:
Встановлення
Початкове налаштування
Реєстрація на сайті 1c.ua
Підключення до порталу ІТС
Договір на ІТС на 3 місяці


Наші контакти

03113 г. Киев, улица Дружковская, дом 10 офис 419

Пн-пт 09:00-18:00

+38 (067) 466 82 62
+38 (044) 333 82 63

Надіслати повідомлення
Чекаю дзвінка