Зарплата і управління персоналом - Nova Solutio

Управління виробничим підприємством

Компанія Nova Solutio здійснює продаж і впровадження програми «Управління виробничим підприємством». Її впровадження оптимізує і полегшує облік і управління діяльністю виробничого підприємства. Програма «Управління виробничим підприємством» - це сучасна ERP система, що охоплює операційну діяльність, управлінський і регламентований облік, управління готовою продукцією, складськими запасами і ресурсами. Вона служить потужним інформаційним, аналітичним і методичним інструментом підтримки керівництва, дозволяє приймати оптимальні рішення для виконання поставлених завдань.

Замовити
Ціна: 140 000 грн
Повний опис
Ліцензії
Задати питання


Ціни на УВП


Назва модуля
Ціна, грн
Управління виробничим підприємством
140 000 грнОблік операційної діяльності

За допомогою «Управління виробничим підприємством» здійснюється автоматизований облік діяльності виробничого підприємства за такими видами операційної діяльності:

 • загальне управління (генеральний директор, фінансовий директор, комерційний директор, директор з виробництва, директора по інших напрямках);
 • управління інформаційно-аналітичним відділом;
 • економічне планування та бухгалтерський облік;
 • управління трудовими ресурсами;
 • управління збутом;
 • управління виробничими процесами і технологіями (цеху, диспетчерські, відділи головного конструктора, технолога і механіка);
 • управління матеріально-технічним забезпеченням та складськими запасами;
 • адміністративно-господарські служби.

Операційні підсистеми

Програма надає можливість управління і аналізу операційною діяльністю виробництва на рівні окремих підсистем, різних за характером вирішуваних завдань.

При цьому система дозволяє оцінити загальний стан підприємства, беручи до уваги функціонування кожної з них.

Застосування «Управління виробничим підприємством» дає можливість впровадження передових управлінських технологій, що є важливим елементом системи якості менеджменту.

Функціонал програми включає можливості управління за такими напрямками:

 • дані про виробах;
 • ціноутворення;
 • взаєморозрахунки;
 • запаси;
 • обладнання;
 • продажу;
 • замовлення;
 • планування продажів;
 • відносинами з покупцями (CRM);
 • роздрібна торгівля;
 • закупівлі;
 • замовлення постачальникам;
 • планування закупівель;
 • відносинами з постачальниками;
 • виробництво;
 • планування виробництва;
 • планування виробництва по змінах;
 • витрати;
 • розрахунки з підзвітними особами;
 • грошові кошти;
 • бюджетування;
 • бухгалтерський облік;
 • валютні операції;
 • взаєморозрахунки з контрагентами;
 • доходи, витрати і фінансові результати;
 • бухгалтерський облік податку на прибуток;
 • нематеріальні активи;
 • основні засоби;
 • виробничі витрати;
 • розрахунки з підзвітними особами;
 • податковий облік;
 • єдиний податок;
 • податок на прибуток;
 • ПДВ;
 • розрахунок зарплати;
 • регламентована зарплата;
 • управлінська зарплата;
 • персонал;
 • регламентована звітність;
 • облік за міжнародними стандартами;
 • отримання аналітичної інформації;
 • сервісні можливості;
 • анкетування;
 • вбудована електронна пошта;
 • управлінський облік і планування;
 • регламентований облік.

Управлінський облік

Система управлінського обліку, на відміну від регламентованого, визначається кожною організацією індивідуально. Вона служить для оцінки стану підприємства і всіх аспектів його діяльності. Залежно від прийнятої стратегії розвитку на підставі даних управлінського обліку приймаються рішення про подальші плани і діях.

В даній конфігурації передбачена можливість наскрізного управлінського аналізу групи пов'язаних підприємств. Це дуже важливо для керівництва холдингами, корпораціями тощо.

Розробка прикладних рішень в сфері автоматизації управлінського обліку в програмі для управління виробничим підприємством заснована на світових технологіях і методиках в цій області.


Регламентований облік

Регламентований облік є способом надання затвердженого переліку даних на основі первинної документації в стандартизованій формі, загальною для всіх суб'єктів економічної діяльності. Він відображається в податковому та бухгалтерському обліку підприємства, яке має можливість самостійно визначати свою облікову політику.

Програма також на підставі даних бухгалтерського та податкового обліку формує актуальні звіти для уповноважених державних органів.

Конфігурація «Управління виробничим підприємством» (УВП) надає користувачеві формувати звітність за стандартами міжнародної системи фінансової звітності (МСФЗ). Вона складається як для окремого, так і для групи пов'язаних підприємств.

Можливості системи дозволяють реалізувати механізми супроводу оперативної діяльності підприємства, аналізуючи взаємозв'язок первинних документів і оперативних даних. Крім цього, реалізована функція перевірки правильності внесених даних з первинної документації.

Таким чином, дана конфігурація для управління виробництвом дозволяє здійснювати оперативний, управлінський і регламентований облік всіх його підрозділів, проводити аналіз в розрізі структурних підрозділів, складати актуальну звітну документацію. Її впровадження дозволяє значно підвищити якість управління, оптимізувати виробничі процеси і істотно скоротити витрати.

Використання програми покращує якість процесу планування, дозволяє узгодити плани продажів, закупівель і виробництва. Підтримується можливість розробки сценарних планів.


Функціональні можливості УВП


Управління продажами

Підсистема дозволяє:
 • планувати продажі на місяць (квартал, рік) як по групам товарів, так і по конкретним товарним позиціям;
 • вести облік продажів по різним видам договорів (поставки, комісійні договори тощо);
 • фіксувати замовлення покупців та контролювати їх виконання;
 • резервувати товари на складі під замовлення покупців;
 • встановлювати ціни залежно від різних факторів;
 • застосовувати різні варіанти знижок і дисконтів;
 • аналізувати розрахунки з покупцями за допомогою звітів, в тому числі дебіторської заборгованості по строкам та умовам заборгованості;
 • проводити ABC  та XYZ класифікацію продажів;
 • вести облік продажів у роздрібних пунктах з можливим використанням різних способів оплати.

CRM

В УПП є функціонал по управлінню контактами з покупцями, який включає в себе:
 • менеджер контактів, що надає співробітникові інформацію про заплановані події та дозволяє контролювати поточний стан виконуваних замовлень;
 • систему нагадувань про заплановані події;
 • облік телефонних дзвінків, зустрічей, переписки з контактними особами;
 • аналіз та контроль основних показників роботи менеджерів.

Управління закупівлями

Дана підсистема дозволяє вести облік відділу закупівель, а саме:
 • на підставі планів продажів і виробництва, замовлень покупців і внутрішніх замовлень формувати потребу в ТМЦ, аналізувати наявність на складах;
 • формувати календарні плани закупівель;
 • формувати замовлення постачальнику, відслідковувати їх виконання та оплату;
 • аналізувати звіти по закупівлям, заборгованості постачальників, виконання умов по договорам контрагентів.

Управління складом

УПП забезпечує можливість окремого ведення оперативного складського обліку  комірником (прибуткові та видаткові ордери) та сумового обліку запасів (управлінського та бухгалтерського) по первинним документам обліковцем чи бухгалтером.

Підсистема дозволяє:

 • вести складський облік по складам та місцям зберігання;
 • проводити аналіз якості ведення складського обліку в розрізі якості товарів;
 • аналізувати вільні залишки ТМЦ та резервувати залишки під замовлення, формувати  внутрішні замовлення різних підрозділів;
 • вести ТМЦ з використанням штрих-кодів, характеристик, термінів придатності за серійними номерами та сертифікатами;
 • формувати комплекти товарів;
 • обліковувати тару, яка повертається;
 • формувати різноманітні звіти по залишкам та рухам товарів на складах.

Управління виробництвом

УПП призначено саме для виробничих підприємств і дає можливість контролювати виробничі процеси, починаючи від потреби в матеріалах і закінчуючи випуском готової продукції.
Можливості підсистеми :
 • оперативне планування виробництва;
 • формування та контроль виконання завдань на виробництві;
 • можливість гнучкого налаштування специфікацій (рецептур) продукції та зв’язку з технологічними картами;
 • ведення звітів майстра зміни, обліку витрачених ресурсів і випущеної продукції;
 • формування виробничої собівартості продукції, робіт та послуг;
 • облік виробничого браку;
 • ведення давальницького виробництва за замовленнями.
Процес виготовлення виробу описується в технологічній карті, яка визначає послідовність виконання технологічних операцій в робочих центрах. Для кожної технологічної операції задається нормативний час виконання і розцінка для розрахунку відрядної оплати праці працівників.

Бухгалтерський та податковий облік господарських операцій

УПП забезпечує ведення бухгалтерського обліку згідно законодавства України, в тому числі:
 • облік операцій з основними засобами, МНМА та НМА;
 • облік ТМЦ;
 • облік банківських операцій з можливістю підключення обробок по екпорту/імпорту з системами клієнт-банк;
 • облік касових операцій, формування електронної касової книги;
 • облік валюти, курсові різниці;
 • облік операцій  підзвітними особами;
 • облік операцій з МШП, ведення обліку виданих МШП (спецодяг, інструмент та спецобладнання);
 • облік взаєморозрахунків  з контрагентами та ПДВ;
 • формування регламентної фінансової та податкової звітності.
Підтримується ведення бухгалтерського обліку для декількох юридичних осіб в єдиній інформаційній базі. Регламентований  (бухгалтерський та податковий) облік ведеться окремо для кожної організації, що входить в підприємство, на підставі національного плану рахунків. Автоматично формується декларація з податку на прибуток за даними бухгалтерського обліку.
Конфігурація інтегрована з сервісом здачі електронної звітності “Fredo:Звіт” (СЕЗ).

Зарплата та управління персоналом

Підсистема підбору та управління персоналом дозволяє:
 • планувати потребу в персоналі;
 • вирішувати завдання забезпечення бізнесу кадрами: підбір, анкетування, атестація;
 • зберігати особисті дані кандидатів;
 • контролювати професійне навчання співробітників;
 • аналізувати рівень і причини плинності кадрів;
 • розробити показники мотивації для персоналу.
Підсистема кадрового обліку дозволяє:
 • паралельно вести кадровий управлінський та регламентний облік по одній картці співробітника;
 • укладати договори ЦПХ з кожним співробітником організації;
 • облік робочого часу співробітників із можливістю налаштування гнучких графіків робочого часу;
 • планувати та вести облік відпусток;
 • вести табель обліку робочого часу;
 • вести облік відряджень;
 • отримувати різноманітні форми кадрової звітності.
Підсистема нарахування зарплати дозволяє:
 • розрахувати  регламентну зарплату повністю згідно законодавства України, в тому числі: погодинну, відрядну зарплату, лікарняні, відпустки, тощо;
 • нараховувати аванси по заробітній платі;
 • формувати відомість на виплату зарплати як через касу, так і через  банк (зарплатний проект);
 • нарахувати управлінську зарплати із застосуванням різних схем мотивацій;
 • формувати розрахункові відомості, розрахункові листки та іншу звітність по зарплаті.

МСФО

Підсистема МСФО в УПП реалізована в окремому плані рахунків, вона забезпечує функції:
 • відображення бухгалтерських операцій в МСФО та виконання коригуючих операцій;
 • автоматизацію переоцінки активів;
 • нарахування резервів і витрат;
 • можливість окремого ведення основних засобів по МСФЗ;
 • формування консолідованої звітності за стандартами МСФЗ.

Бюджетування

Підсистема дозволяє:
 • гнучке налаштування довільних бюджетів під потреби користувача;
 • внесення планових даних бюджетною операцією;
 • збір та аналіз даних про фактичне виконання бюджетів;
 • контроль лімітованих показників бюджетів.

Де купити УВП 8. Управління виробничим підприємством

Вартість програми «Управління виробничим підприємством» в компанії Nova Solutio - це не просто ціна програмного забезпечення. У неї також входять послуги з встановлення та налаштування системи, консультаційної та технічної підтримки. Компанія Nova Solutio впроваджуе по всій Україні: у міста Київ, Харків, Одеса, Львів, Дніпро та інші області. Співробітники компанії - досвідчені і кваліфіковані фахівці, яким під силу завдання різної складності в сфері автоматизації обліку виробництва.


Ліцензія на платформу
Клієнтська ліцензія на 1 робоче місце
3 300 грн
Замовити
Клієнтська ліцензія на 5 робочих місць
11 610 грн
Замовити
Клієнтська ліцензія на 10 робочих місць
22 290 грн
Замовити
Клієнтська ліцензія на 20 робочих місць
42 360 грн
Замовити
Клієнтська ліцензія на 50 робочих місць
100 500 грн
Замовити
Клієнтська ліцензія на 100 робочих місць
183 600 грн
Замовити
Клієнтська ліцензія на 300 робочих місць
546 000 грн
Замовити
Клієнтська ліцензія на 500 робочих місць
906 000 грн
Замовити
Ліцензія на сервер
24 600 грн
Замовити
Ліцензія на сервер (x86-64)
42 600 грн
Замовити
Сервер МІНІ на 5 підключень
9 000 грн
Замовити
1С:Підприємство 8. Управління виробничим підприємством для України
1С:Підприємство 8. Управління виробничим підприємством для України. Ліцензія для віддаленого офісу
18 000 грн
Замовити
1С:Підприємство 8. Управління виробничим підприємством для України. Ліцензія для ноутбука
2 400 грн
Замовити

Задайте питання першим!

Після придбання у нас програми Ви отримаєте безкоштовно:
Встановлення
Початкове налаштування
Підключення до порталу ІТС
Договір на ІТС на 3 місяці


Наші контакти

03113 г. Киев, улица Дружковская, дом 10 офис 706

Пн-пт 09:00-18:00

+380 63 800 0860

Надіслати повідомлення
Чекаю дзвінка