Підрядник будівництва 4.0. Управління фінансами

"1С:Підприємство. Підрядник будівництва 4.0" сумісний з базовою інформаційною платформою і пропонує рішення фінансових і виробничих питань у конкретній галузі будівництва. За допомогою конфігурації можливо оперативне вирішення питань планування та моделювання фінансової діяльності підприємства, економічного розвитку бізнесу, виконання виробничих завдань, побудова бухобліку підрядної компанії будівельного напрямку.

Замовити
Ціна: 13 900 грн
Повний опис
Ліцензії
Задати питання
Демо

"1С:Підприємство. Підрядник будівництва 4.0. Управління фінансами", ціна якого визначається набором супровідних підсистем, на ринку України представлений компанією САБ і її франчайзі — компанією EIS (Київ). Купуючи цей програмний продукту, клієнт отримує можливість оперативно вирішувати питання, пов'язані з:

 1. Розрахунками, що стосуються з внутрішньої господарської діяльності підприємства.
 2. Управлінням, контролем та обліком автопарку і ПММ.
 3. Фінансовими потоками (витрати / доходи, виплати, податкові відрахування).
 4. Систематизацією і автоматизацією документообігу, в якому відображається діяльність підрядної організації.

"Підрядник будівництва 4.0. Керування фінансами" володіє такими перевагами технологічної платформи "1С:Підприємство":

 • простота конфігурування;
 • масштабність;
 • легкість адміністрування;

Розглянемо предметніше, які фінансові та бухгалтерські питання можна розв'язати за допомогою цієї конфігурації.


Функціонал

Про потенціал конфігуративно рішення свідчить опціонний ресурс і можливості автоматизації різних облікових процесів на підприємстві. "Підрядник будівництва 4.0. Керування фінансами" підтримує весь функціональний арсенал системи "1С:Підприємство: Підприємство 8".

За допомогою цього галузевого інформаційного рішення клієнт отримує можливість автоматизації таких аспектів бізнес-процесу:

Планування і контроль:

всіх видів бюджетування (замовлень, витрат на матеріали та оплату праці, витрат на експлуатацію будівельних механізмів і спецтранспорту, фінансові операції і т.д.);

моделей бюджетування відповідно до індивідуальних особливостей діяльності організації;

планів по виробничих витрат, в тому числі за кількома сценаріями;

кошторисного розрахунку згідно з нормативними розцінками;

лімітів.

Адміністрування

 • історії погоджень бюджету / бюджетів;
 • змін статусу документів планування та осіб, які несуть за це відповідальність;
 • звітів про дотримання / перевищенні лімітів;
 • платіжного календаря;
 • локального кошторису;
 • відомостей про матеріально-технічні і кадрові ресурси;
 • розподілу непрямих витрат;
 • проведення двосторонніх та тристоронніх актів взаємозаліків.

Документообіг

  • акту передачі виконаних будівельних робіт № КС-2;
  • зведеної довідки за формою № КС-3;
  • форми МБ-2;
  • матеріального звіту;
  • відомостей 10-с, №5с;
  • форми № М-7 (невідфактуровані поставки);
  • форми М-29 (списання матеріалів);
  • журналу-ордера №6;
  • форми інв-17;
  • рахунку №79;
  • бухгалтерської та фіскальної звітності.

  Побудова обліку за статтями

  • будівельно-монтажні роботи;
  • незавершене виробництво;
  • окремий облік в складі собівартості будівельно-монтажних робіт, виконаних власними силами і силами сторонніх підрядних організацій;
  • послуги замовника і генпідрядника;
  • субпідрядні роботи;
  • виробничі запаси (склад, спецодяг, спецоснащення, інвентар, обладнання);
  • взаєморозрахунки з постачальниками, замовниками і покупцями, субподрячиками;
  • матеріально-відповідальні особи, місця зберігання;
  • продукція, роботи, послуги;
  • рух фінансових потоків.

  Аналітичні операції

  • планованих і фактичних результатів будівельної діяльності;
  • розрахунок аналітичних коефіцієнтів, які визначають бізнес-ефективність підприємства;
  • рентабельності капіталу;
  • різних сценаріїв.

  Ведеться облік розрахунків у валюті.

  Ведеться облік зворотної тари.

  Ведеться облік бланків суворого обліку.

  Ведеться діяльність за договорами комісії.

  Ведеться роздрібна торгівля.

  Ведеться виробнича діяльність.

  Банківські документи

  Документи руху безготівкових грошових коштів вводяться і зберігаються у журналі 

  "Банківські виписки".

  Надходження грошових коштів на банківський рахунок відображається документом 

  "Надходження на банківський рахунок". Документом відображається будь-яке надходження 

  грошових коштів: як від контрагента, відповідно до його платіжного доручення, 

  так і від банку, відповідно до платіжного ордера банку.

  При переході на нову версію редакції 2.0 документи "Платіжне доручення вхідне" будуть 

  перетворені у документи "Надходження на банківський рахунок". Раніше сформовані документи 

  "Платіжний ордер на надходження коштів" зберігаються для сумісності з попередніми версіями: 

  їх можна переглянути, вони формують проводки, але новий документ створити не можна.

  Списання грошових коштів з банківського рахунку відображається документом "Списання 

  з банківського рахунку". Документом відображається будь-яке списання коштів: як згідно 

  з платіжним дорученням організації, так і з платіжним ордером банку.

  При переході на нову версію редакції 2.0 документи "Платіжне доручення вихідне" будуть 

  перетворені у документи "Списання з банківського рахунку". Раніше сформовані документи 

  "Платіжний ордер на списання грошових коштів" зберігаються для сумісності з попередніми 

  версіями: їх можна переглянути, вони формують проводки, але новий документ створити не можна.

  Облік матеріально-виробничих запасів

  Реалізовані такі способи оцінки матеріально-виробничих запасів при вибутті:

  • за середньою собівартістю;
  • за собівартістю перших за часом придбання запасів (спосіб ФІФО).

  Для підтримки способів оцінки ФІФО на рахунках обліку матеріально-виробничих запасів 

  ведеться облік за партіями. Різні способи оцінки можуть застосовуватися незалежно для 

  товарно-матеріальних цінностей і запасів, і для кожної організації.

  Нумерація документів

  Спосіб нумерації документів у редакції 2.0 конфігурації "Підрядник будівництва 4.0. 

  Керування фінансами" змінився у порівнянні з редакцією 1.2. Для правильної нумерації 

  документів необхідно змінити номер першого створеного документа кожного виду так, 

  щоб він продовжував нумерацію зі старої версії. При цьому номери документів, які були 

  перенесені з редакції 1.2 конфігурації "Підрядник будівництва 4.0 Керування фінансами", 

  у друкованих формах будуть відображатися правильно.

  Архів регламентованої звітності

  Є можливість відкрити для перегляду, друку або вивантаження у XML архівних регламентованих 

  звітів (створених та збережених у редакції 1.2).


  Щоб скористатися цією можливістю, слід увійти в режимі Підприємства, використовуючи 

  "Товстий клієнт (керована прикладна програма)".


  Таким чином, технологічне рішення "Підрядник будівництва 4.0", ціна якого визначається глобальністю можливостей, що дозволяють побудувати системний і масштабний облік в конкретному будівельному підрозділі.


  Синхронізація

  Продукт САБ, який пропонує компанія EIS, інтегрована з усіма конфігуративними рішеннями "1С:Підприємство", а саме:

  • «Кошторис»;
  • «Зарплата і управління персоналом»;
  • «Торгівля».

  Крім того, вона синхронізується з іншими програмами, які відповідають за списання матеріальних цінностей і ресурсів.


  Сфера використання

  Інформаційна система "Підрядник будівництва 4.0", яку можна купити в Києві у компанії EIS, дозволяє оперативно вирішувати виробничі питання таким відділам і підрозділам підприємства:

  1. Адміністрації. Керівники швидко отримують інформацію про виконання фінансових планів, руху грошових потоків. Таким чином, оцінюються результати діяльності підприємства і виявляються резерви росту ефективності.
  2. Планово-економічному відділу дозволяє створювати і контролювати виконання різних сценаріїв фінансової діяльності підприємства, розробляти фінансові моделі організації і прогнозувати їх реалізацію.
  3. Бухгалтерії здійснювати оперативний облік ресурсів різної категорії, формувати звітність.

  Всі інші підрозділи мають можливість контролювати дотримання фінансової дисципліни та ефективності виконання робіт.

  Ліцензія на платформу
  Клієнтська ліцензія на 1 робоче місце
  3 300 грн
  Замовити
  Клієнтська ліцензія на 5 робочих місць
  11 610 грн
  Замовити
  Клієнтська ліцензія на 10 робочих місць
  22 290 грн
  Замовити
  Клієнтська ліцензія на 20 робочих місць
  42 360 грн
  Замовити
  Клієнтська ліцензія на 50 робочих місць
  100 500 грн
  Замовити
  Клієнтська ліцензія на 100 робочих місць
  183 600 грн
  Замовити
  Клієнтська ліцензія на 300 робочих місць
  546 000 грн
  Замовити
  Клієнтська ліцензія на 500 робочих місць
  906 000 грн
  Замовити
  Ліцензія на сервер
  24 600 грн
  Замовити
  Ліцензія на сервер (x86-64)
  42 600 грн
  Замовити
  Сервер МІНІ на 5 підключень
  9 000 грн
  Замовити
  1С:Підприємство 8. Пiдрядник будiвництва 4.0. Керування фiнансами
  1С:Підприємство 8. Пiдрядник будiвництва 4.0 Керування фiнансами. Клієнтська ліцензія на 1 робоче місце
  7 800 грн
  Замовити
  1С:Підприємство 8. Пiдрядник будiвництва 4.0 Керування фiнансами. Клієнтська ліцензія на 5 робочих місць
  27 000 грн
  Замовити
  1С:Підприємство 8. Пiдрядник будiвництва 4.0 Керування фiнансами. Клиентская лицензия на 10 робочих місць
  48 000 грн
  Замовити

  Задайте питання першим!

  Умови надання та використання послуги «Віддалений доступ до типового рішення»

  Компанія «ЕКСПЕРТНІ ІННОВАЦІЙНІ СИСТЕМИ» пропонує клієнтам і партнерам більш детально ознайомитися з функціональними можливостями типових рішень, розроблених компанією «ЕКСПЕРТНІ ІННОВАЦІЙНІ СИСТЕМИ», за допомогою віддаленої демонстрації програмних продуктів через спеціально налаштований термінальний демо-сервер.

  Підключення до віддаленої демонстрації має свої особливості, а саме:
  щоб замовити параметри до демо-сервера необхідно заповнити заявку на віддалений доступ до типового рішення;
  пароль доступу до демо-сервера змінюється раз на два тижні;
  при підключенні до термінальної сесії одночасно декількох користувачів система закриває доступ всім, крім одного. Тому, якщо вашій компанії необхідно виділений час для гарантованого перегляду програми, повідомте нам про це по електронній поштіoffice@exis.com.ua
  Термін надання доступу залежить від ступеня завантаженості лінії консультації і може скласти від 2-х годин до доби.
  Якщо після закінчення доби Ви не отримали листа з інструкціями або у Вас є зауваження та пропозиції щодо даного сервісу, будь ласка, напишіть про це по електронній пошті office@exis.com.ua
  Замовити Демо-версію
  Після придбання у нас програми Ви отримаєте безкоштовно:
  Встановлення
  Початкове налаштування
  Реєстрація на сайті 1c.ua
  Підключення до порталу ІТС
  Договір на ІТС на 3 місяці
  

  Наші контакти

  03113 г. Киев, улица Дружковская, дом 10 офис 419

  Пн-пт 09:00-18:00

  +38 (067) 466 82 62
  +38 (044) 333 82 63

  Надіслати повідомлення
  Чекаю дзвінка