Програма Бухгалтерія для України

Бухгалтерія 8 для України призначена для автоматизації бухгалтерського і податкового обліку, включаючи підготовку обов'язкової (регламентованої) звітності. Продукт можуть використовувати всі підприємства, що ведуть будь-яку комерційну діяльність: оптову і роздрібну торгівлю, комісійну торгівлю (включаючи субкомісію), надання послуг, виробництво і т.д. Охоплює всі аспекти ведення бухгалтерії в рамках визначених Податковим кодексом схем оподаткування.

Замовити
Ціна: 6 690 грн
Повний опис
Ліцензії
Задати питання
Демо

Конфігурація «Бухгалтерія для України» — це прикладна програма, побудована на базі «1С:Підприємство». Завдяки своїй універсальності і простоті вона користується заслуженою популярністю. Компанія EIS (ЄІС) здійснює поширення, впровадження та підтримку програми «Бухгалтерія 2.0 для України».

Її можуть використовувати всі підприємства, що ведуть комерційну діяльність. Вона охоплює всі аспекти ведення бухгалтерії в рамках визначених Податковим кодексом схем оподаткування.

Особливості та переваги цієї бази даних в тому, що:

 1. Склад рахунків і порядок ведення обліку відповідають вимогам українського законодавства.
 2. Первинні документи є підставою для ведення рахунків.
 3. Конфігурація «Бухгалтерія» (Україна) може відображати діяльність одночасно декількох підприємств. Регламентована звітність формується за кожним з них. Можливо ведення загальної бази продукції, товарів, контрагентів, складів, працівників і т.п.

За допомогою «Бухгалтерія» (локалізація: Україна) ефективно ведуть облік за такими напрямками:

 • бухгалтерський і податковий облік декількох організацій в одній інформаційній базі;
 • облік для організацій використовують різні системи оподаткування (податок на прибуток і ПДВ, єдиний податок);
 • спрощений і повний кадровий облік, розрахунок заробітної плати. Розширено можливості обліку робочого часу. Існує можливість введення кількох виробничих календарів, основного графіка роботи, використання спрощеного режиму обліку нарахувань. Перехід до ведення повного обліку можна здійснити в будь-який момент без необхідності конвертації даних. Формування проводок по нарахуванню заробітної плати можливо в двох режимах — безпосередньо в документі нарахування (при його проведенні), або окремим документом "Відображення зарплати в бухгалтерському обліку" в кінці періоду. Облік за розрахунками з персоналом на субрахунках рахунку 66 "Розрахунки за виплатами працівникам" можна вести, як по кожному працівнику окремо, так і загалом по всьому персоналу;
 • податковий облік з податку на прибуток;
 • спрощена система оподаткування;
 • автоматизовані регламентні операції, виконувані по закінченні місяця, в тому числі переоцінка валюти, списання витрат майбутніх періодів, визначення фінансових результатів та інші;
 • повний набір стандартних бухгалтерських звітів (оборотно-сальдові відомості, шахова відомість, головна книга та ін.);
 • автоматизовані формування та здача регламентованої звітності за допомогою «Звіт»;
 • синхронізувати інформацію з конфігураціями «Управління торгівлею 3», «Зарплата і управління персоналом».

За необхідності деякі опції можна відключити (валюта, комісійна торгівля, тара, бланки, роздріб, виробництво). Вони і пов'язані з ними документи будуть виключені з конфігурації, проте будуть зберігатися в пам'яті програми.

Робота з податками в «Бухгалтерія для України»

Програма підтримує роботу з усіма чинними в Україні схемами оподаткування. Реалізована автоматизація роботи з основними видами податків: ПДВ, податок на прибуток, єдиний податок. Підтримується оформлення необхідних документів.

Система підтримує оформлення передбачених законодавством усіх форм регламентованої звітності, дозволяє формувати її в актуальному вигляді і представляти у вигляді паперових звітів і електронних документів. При зміні в законодавстві всі види обов'язкових звітів оновлюються.

Встановлено помічник автоматичного оновлення конфігурації. Реалізовано функція швидкої перевірки обліку і формування стандартної бухгалтерської звітності.

Завдання «1С:Підприємство. Бухгалтерія 8 для України»

Інформаційно-технологічне рішення «Бухгалтерія» (версія для України) спрямована на вирішення ключових завдань, пов'язаних з роботою бухгалтерської служби, в обов'язки якої входить ведення повного облікового циклу: від первинних документів, обліку продажів і т.п.

Опційний апарат бази дозволяє вирішити такі бухгалтерські завдання:

 1. Стандартні і групові проводки.
 2. Побудова єдиної облікової системи, в якій висвітлено діяльність кількох компаній, пов'язаних єдиної господарською діяльністю.
 3. Реалізація різних схем фіскального обліку.
 4. Складання звітів — стандартних та регламентних.

Конфігурація має унікальний інструментарій, які забезпечує автоматизацію облікових дій за такими напрямками:

1. Товарно-матеріальна база:

 • по середній або початкової собівартості;
 • за ціною продажу.

2. По складах:

 • інвентаризацію;
 • звірки інвентарного та оперативного обліків;
 • облік за кількістю, номенклатурою, за кількісно-вартісному.

3. Торговельна діяльність:

 • прихід / реалізація товару;
 • формування накладних, рахунків на оплату;
 • роздрібна реалізація;
 • облік оптових продажів згідно з договорами;
 • повернення товару;
 • підтримка різних цінових параметрів: опт, дрібний опт, закупівля та ін.

4. Банк і каса:

 • дії з грошовими коштами: розрахунок готівковий / безготівковий, конвертація, покупка / продаж валют;
 • формування друкованих розрахунково-облікових форм: платіжок, ордерів;
 • розрахунки з вендорами, клієнтами, підзвітними особами;
 • пов'язаних з обігом готівкової маси грошей: внесення / отримання на розрахунковий рахунок / по чеку;
 • розбивка щомісячних виплат співробітникам;
 • створення касової книги.

5. Взаєморозрахунки з контрагентами, що ведуться в національній та іноземній валюті, за договором або за окремими розрахунковими формулярам.

6. Активи (основними, нематеріальними, малоцінними):

 • оприбуткування та фіксація в облікових документах;
 • нарахування амортизації сезонним графіками, по рахунках, помісячно або пооб'єктно;
 • інвентаризація;
 • обчислення модернізації;
 • відображення дій по передачі, списання, введення в експлуатацію.

Завдяки цьому набору опцій програмний продукт стає надійним помічником для співробітників, які забезпечують бухгалтерський облік у компанії.

Облікові завдання конфігурації «Бухгалтерія для України» з виробництва

База «Бухгалтерія для України» розрахована на автоматизацію дій у виробничому сегменті. До них відносяться облікові операції по:

1. Запасах:

 • надходження і оприбуткування за складом;
 • створення накладних про передачу на виробництво;
 • фіксація послуг, наданих постачальниками;
 • відображення цін згідно типам, сформованих на підприємстві;
 • розрахунок собівартості продукції, напівфабрикатів.

2. Витратах. Відбивається рух протягом місяця, по його завершенню - зіставлення з випущеної продукцією:

 • матеріальних і нематеріальних;
 • прямих і непрямих.

3. Послугах і роботах, наданих:

 • власними підрозділами виробництва;
 • іншим організаціями;
 • замовникам.

На основі цього щодня формуються звіти за зміну.

4. Собівартості. Обчислення планової і фактичної собівартості продукції, виконаних робіт або наданих послуг на основному і допоміжному виробництвах.

5. Сировині. Фіксація і аналіз дій з давальницькою сировиною.

Крім того, «Бухгалтерія для України» пропонує такий набір інструментів бухгалтерську службу:

 1. Монітор бухгалтера: опція, завдяки якій відповідальний співробітник отримує відомості про стан рахунку розрахункового і по касі, про заборгованість дебіторську і кредиторську.
 2. Експрес-перевірка облікових операцій дозволяє оперативно аналізувати отримані відомості відповідно до обраної методикою обліку, виявляти огріхи, виявляти їх причини і підказувати способи усунення.
 3. Зручний пошук за ключовими словами, фразами або іншим даними.
 4. Синхронізація з курсами валют, оперативна завантаження цих відомостей.
 5. Комунікаційні інструменти: поштовий клієнт, внутрішній зв'язок з відділами (наприклад, IT).
 6. Інтеграція з Інтернет: автоматичне оновлення програми.

Система формує прозорий, гнучкий і всеосяжної облік виробничих операцій, що створює реальну картину витрат і продуктивності роботи підприємства.

Де купити програмний продукт «1С:Підприємство. Бухгалтерія»  

Важливо не тільки купити онлайн потрібний продукт, а й прийняти рішення по обслуговуванню програми «1С:Підприємство 8.3». У компанії ЕІС (EIS) ціна на продукт «Бухгалтерія Україна» включає в себе:

 • встановлення та налаштування програми;
 • консультаційну та технічну підтримку.

Програму «1С:Підприємство. Бухгалтерія 8.2» купити можна у компанії ЕІС в Україні (Київ, Одеса, Львів, Вінниця, Дніпро, інші населені пункти). Фахівці компанії нададуть послуги з перекладу більш ранніх конфігурацій програми на Бухгалтерія 8.0.

Для тестового періоду у нас можна завантажити демо-версію Бухгалтерія 8.3 для України. Заявки приймаються цілодобово!

Ліцензія на платформу
Клієнтська ліцензія на 1 робоче місце
3 300 грн
Замовити
Клієнтська ліцензія на 5 робочих місць
11 610 грн
Замовити
Клієнтська ліцензія на 10 робочих місць
22 290 грн
Замовити
Клієнтська ліцензія на 20 робочих місць
42 360 грн
Замовити
Клієнтська ліцензія на 50 робочих місць
100 500 грн
Замовити
Клієнтська ліцензія на 100 робочих місць
183 600 грн
Замовити
Клієнтська ліцензія на 300 робочих місць
546 000 грн
Замовити
Клієнтська ліцензія на 500 робочих місць
906 000 грн
Замовити
Ліцензія на сервер
24 600 грн
Замовити
Ліцензія на сервер (x86-64)
42 600 грн
Замовити
Сервер МІНІ на 5 підключень
9 000 грн
Замовити
Валерий 2018-04-06 11:33:44

Где в 1С бухгалтерия находится дата запрета редактирования?

Відповідь EIS LLC 2018-04-06 16:00:12

Здравствуйте.


    В 1С:Бухгалтерия Вы можете установить/изменить дату запрета редактирования документов следующими способами:

 1. "Регистр сведений" > в поисковом окне набираем "ДатыЗапретаИзменения"
 2. Администрирование > Поддержка и обслуживание > Даты запрета изменения данных > раздел "Регламентные операции" > первый пункт в правой колонке

Спасибо за обращение

Ярослав 2018-04-06 12:38:51

Где в 1С бухгалтерия расчет зарплаты?

Відповідь EIS LLC 2018-04-06 15:59:46

Здравствуйте.


    В 1С:Бухгалтерия документы для работы с зарплатой сотрудников можно найти несколькими способами:

 1. Регистр документов > в поисковом окне вводим "НачислениеЗарплаты";
 2. Главное меню > Зарплата и кадры > Раздел "Зарплата" > Начисление Зарплаты > Создать > Месяц.

Спасибо за обращение.

Степан 2018-04-06 12:51:47

1с бухгалтерия 1.2 как создать новую базу?

Відповідь EIS LLC 2018-04-06 15:47:09

Здравствуйте.


    Для создания новой базы в любой конфигурации(не только в 1С. Бухгалтерия) нужно запустить 1С > Если база не создана, в окне высвечивается предложение с созданием "Информационной базы", если необходимо создать новую базу, помимо существующей, с правой стороны нажимаем на кнопу "Добавить" > затем выбираем создать "информационную базу из шаблона" или же создать "информационную базу без конфигурации" (абсолютно пустую) > Вносим наименование базы > Выбираем путь (место где будет храниться база, а также создаем папку , которой присваиваем название идентичной названию информационной базы).

    Если у Вас возникли сложности, заполните форму обратной связи (в левой нижней части нашего сайта) и наши специалисты Вам помогут.


Спасибо за обращение.

Ирина 2018-04-06 15:50:16

Где производственный календарь в 1с бухгалтерия 1.2?

Відповідь EIS LLC 2018-04-06 15:58:54

Здравствуйте.


    Документ «производственный календарь» в 1С бухгалтерия 1.2 можно найти несколькими способами:

 1. "Регистр сведений" > в поисковом окне набираем РегламентированныйПроизводственныйКалендарь";
 2. Меню "Все функции" > Справочники > Производственный календарь.

Спасибо за обращение.

Вячеслав 2018-04-06 15:58:03

Где в 1С бухгалтерия 1.2 найти документ ТТН?

Відповідь EIS LLC 2018-04-06 15:58:00

Здравствуйте.

    В 1С бухгалтерия 1.2 документ ТТН находиться по следующему пути: Главное меню > Администрирование > Настройки программы > Функциональность > проверяем стоит ли галочка напротив "Доставка товара автотранспортом. Затем, чтобы напечатать Документ транспортных и товарно-транспортных накладных необходимо открыть документ «Реализация (акты, накладные)». Который находится в разделе «Продажи».


Спасибо за обращение.

Лариса 2018-04-06 16:04:20

Как в 1с бухгалтерия оформить отпуск сотруднику?

Відповідь EIS LLC 2018-04-06 16:04:16

Здравствуйте.


    Для оформления сотруднику отпуска в 1С бухгалтерия необходимо сделать следующее:

 • Главное меню > Администрирование > Настройки программы > Параметры учета > Настройки Зарплаты > отобразится окно настроек, в котором обязательно необходимо указать, что кадровый учет и учет по зарплате будут вестись в этой программе > в разделе «Расчет зарплаты» установите флаг на пункте «Вести учет больничных, отпусков и исполнительных документов» (создать соответствующие документы возможно только с этой настройкой);
 • Для более детальной консультации заполните форму обратной связи на нашем сайте (кнопка в форме телефона в левом нижнем углу сайта) и наши специалисты Вам помогут.

Спасибо за обращение.

Роман 2018-04-06 16:07:16

Как в 1с бухгалтерия оформить больничный сотруднику?

Відповідь EIS LLC 2018-04-06 16:07:12

Здравствуйте.


    Для оформления сотруднику отпуска в 1С бухгалтерия необходимо сделать следующее:

Главное меню > Администрирование > Настройки программы > Параметры учета > Настройки Зарплаты > отобразится окно настроек, в котором обязательно необходимо указать, что кадровый учет и учет по зарплате будут вестись в этой программе > в разделе «Расчет зарплаты» установите флаг на пункте «Вести учет больничных, отпусков и исполнительных документов» (создать соответствующие документы возможно только с этой настройкой).


    Для более детальной консультации заполните форму обратной связи на нашем сайте (кнопка в форме телефона в левом нижнем углу сайта) и наши специалисты Вам помогут.


Спасибо за обращение.

Ольга 2018-04-06 16:08:44

Как завести новых сотрудников в 1с бухгалтерия 1.2?

Відповідь EIS LLC 2018-04-06 16:08:40

Здравствуйте.


    Чтобы в 1С бухгалтерия 1.2 создать нового сотрудника нужно заполнить документ - Главное меню > Зарплата и кадры > Кадровый учет > Прием на работу (если данного сотрудника у вас нет, тогда создайте его).


Спасибо за обращение.

Артём 2018-04-06 16:10:23

Как начислить аванс в 1с бухгалтерия 1.2?

Відповідь EIS LLC 2018-04-06 16:10:20

Здравствуйте.


    Аванс может рассчитываться различными вариантами: фиксированной суммой, % от фонда оплаты труда сотрудника, расчетом заработной платы за первую половину месяца. Начисления аванса задается кадровыми документами - при приеме на работу на вкладке «Оплата труда», в нижней части окна из соответствующего выпадающего списка можно выбрать один из способов начисления аванса, о которых говорилось ранее. Все эти данные будут отображаться в карточке самого сотрудника. Расчет аванса производится только в том случае, если указанно, что он выплачивается «Расчетом за первую половину месяца».


Спасибо за обращение.

Александра 2018-04-06 16:12:23

Как уволить сотрудника в 1с бухгалтерия 1.2?

Відповідь EIS LLC 2018-04-06 16:12:19

Здравствуйте.


    Чтобы в 1С бухгалтерия 1.2 уволить сотрудника нужно заполнить документ - Главное меню> Зарплата и кадры> Кадровый учет> Приемы, переводы, увольнения (создать новый документ).


Спасибо за обращение.

Ольга 2018-04-06 16:14:00

Как установить цену в 1с управление торговлей?

Святослав 2018-04-06 16:15:26

Как установить скидку в 1с управление торговлей?

Відповідь EIS LLC 2018-04-06 16:15:22

Здравствуйте.


    Скидку можно установить различными вариантами: установить в справочниках номенклатуры, а также непосредственно в самом документе "Реализация".


Спасибо за обращение.

Валентина 2018-04-06 16:16:46

Как списать товар в 1с управление торговлей?

Відповідь EIS LLC 2018-04-06 16:17:28

Здравствуйте.


    Списать товар в 1с управление торговлей следующими способами:

 1. С помощью Документа "Списание ТМЦ";
 2. С помощью Документа "Акт списания".

Спасибо за обращение.

Елена 2018-04-06 16:18:44

Как занести товар в 1с управление торговлей?

Відповідь EIS LLC 2018-04-06 16:18:41

Здравствуйте.


    Внести товар в 1с управление торговлей можно различными вариантами: с помощью документа "Покупка товаров и услуг"; а также с помощью документа "ввод начальных остатков" (данный документ используют при вводе входящего баланса);


Спасибо за обращение.

Никита 2018-04-06 16:20:05

Как посмотреть остатки в 1с управление торговлей?

Відповідь EIS LLC 2018-04-06 16:20:01

Здравствуйте.


    Посмотреть остатки в 1с управление торговлей можно с помощью отчета - Главное меню> Отчеты> оборотно-сальдовая ведомость по счету.


Спасибо за обращение.

Умови надання та використання послуги «Віддалений доступ до типового рішення»

Компанія «ЕКСПЕРТНІ ІННОВАЦІЙНІ СИСТЕМИ» пропонує клієнтам і партнерам більш детально ознайомитися з функціональними можливостями типових рішень, розроблених компанією «ЕКСПЕРТНІ ІННОВАЦІЙНІ СИСТЕМИ», за допомогою віддаленої демонстрації програмних продуктів через спеціально налаштований термінальний демо-сервер.

Підключення до віддаленої демонстрації має свої особливості, а саме:
щоб замовити параметри до демо-сервера необхідно заповнити заявку на віддалений доступ до типового рішення;
пароль доступу до демо-сервера змінюється раз на два тижні;
при підключенні до термінальної сесії одночасно декількох користувачів система закриває доступ всім, крім одного. Тому, якщо вашій компанії необхідно виділений час для гарантованого перегляду програми, повідомте нам про це по електронній поштіoffice@exis.com.ua
Термін надання доступу залежить від ступеня завантаженості лінії консультації і може скласти від 2-х годин до доби.
Якщо після закінчення доби Ви не отримали листа з інструкціями або у Вас є зауваження та пропозиції щодо даного сервісу, будь ласка, напишіть про це по електронній пошті office@exis.com.ua
Замовити Демо-версію
Після придбання у нас програми Ви отримаєте безкоштовно:
Встановлення
Початкове налаштування
Реєстрація на сайті 1c.ua
Підключення до порталу ІТС
Договір на ІТС на 3 місяці


Наші контакти

03113 г. Киев, улица Дружковская, дом 10 офис 419

Пн-пт 09:00-18:00

+38 (067) 466 82 62
+38 (044) 466 82 62

Надіслати повідомлення
Чекаю дзвінка