Бухгалтерія будівельної організації для України. Комплект на 5 користувачів

"Бухгалтерія будівельної організації" призначена для автоматизації бухгалтерського і податкового обліку в підприємствах, які ведуть будівельну діяльність, наприклад: будівництво будинків, ремонт доріг та інші будівельні роботи. Продукт розроблений на базі редакції 1.2 "Бухгалтерія 8 для України" на технологічній платформі "1С:Підприємство 8.3", містить функції, зумовлені особливостями бухгалтерського і податкового обліку в будівельних організаціях України.

Замовити
Ціна: 18 300 грн
Повний опис
Ліцензії
Задати питання
Демо

«Бухгалетрия будівельної організації» — галузева конфігурація, яка враховує всі особливості ведення бізнесу в сфері будівництва. Це рішення синтезувало попередні версії програмних продуктів, які обслуговують будівельну галузь підприємництва України — «Замовник 1.0» і «Підрядник 2.3.».

Нове прикладне рішення оптимізувало функціональний алгоритм цих версій, надавши більш досконалі механізми для реалізації облікових і управлінських дій у сфері будівництва, що стосуються діяльності постачальників, замовників і виконавців.

Інформаційно-технологічне рішення для будівельної організації пропонує автоматизований облік і роботу з документами від первинного оформлення та завершення господарської операції. Вона має такі пріоритетні особливості і відмінності:

 1. Можливість групових та індивідуальних проводок.
 2. Ведення облікових операцій по одному підприємству і за кількома, об'єднаних єдиної господарською діяльністю.
 3. Має механізми роботи з інвестиційними проектами, де проводиться облік коштів, отриманих з різних джерел — власних, пайових, позикових, інвестованих.
 4. Володіє інструментами ведення обліку часток, а також довгострокових інвестицій.
 5. Реалізує форми і механізми передачі об'єктів по завершенню будівельних заходів.
 6. Надає можливість ведення розрахунків по цесії.
 7. Проста автоматизація, можливість вибору налаштувань.

Ця конфігурація охоплює всі облікові напрямки діяльність організації будівельної галузі.

Завдяки їй автоматизуються такі дії:

 1. Створення робочих календарних планів попроектно і в сукупності проектів.
 2. Планування і облік фактичної собівартості будівництва.
 3. Призначення робочих центрів і визначення відповідальних підрозділів і співробітників.
 4. Створення шаблонів робіт, груп робіт, робіт по проектам.
 5. Облік фактично виконаних робіт.
 6. Аналіз плану-факту виконання робіт, створення графіків і діаграм, використання ресурсів, витрат, а також відображають продуктивність роботи будорганізації в цілому і пооб'єктно.
 7. Формування заявок на МТР.
 8. Створення звітів за результатами виконання календарного плану.

Розглянемо предметно, які управлінські завдання дозволяє вирішити ця база даних:

Виробництво

У системі управління промисловим виробництвом автоматизована система обліку дає можливість оптимізувати процеси:

 • планування;
 • перерозподілу ресурсів;
 • контролю за виконанням завдань і сформованого плану в цілому.

Крім того, відбувається оптимізація всіх служб і підрозділів, спрощується їх комунікаційний зв'язок і злагодженість роботи.

Це інформаційно-технологічне рішення реалізує 3 основні завдання:

Планування. Система дозволяє створювати коротко- і довгострокові плани, враховуючи різні параметри: склад виконавців, кількість підрозділів, номенклатурні групи і одиниці, характер проектів та їх складових. Конфігурація дозволяє створювати:

1. Календарні плани:

 • робіт для значної кількості об'єктів;
 • робіт по проектам;
 • виробництва відповідно до номенклатурних позиціях;

2. Плани по:

 • використанню лімітів і ресурсів;
 • потреб у сировині згідно з проектами, замовленнями;
 • робочих центрів;
 • закупівель.

3. Графіки:

 • позмінний, недельно-добовий графік виробництва і споживання, виробництва й операцій;
 • операцій для підрозділів, у тому числі віддалених;
 • графіка транспортування від складу до підрозділу;
 • графіків відвантаження, завантаження потужностей, розподілу транспорту, робочої сили.

4. Кілька варіантів сценаріїв реалізації проекту.

Облікові операції по:

 • будівельно-монтажних робіт пооб'єктно, по незавершених будівництвах;
 • витратах з урахуванням їх технологічної структуриі, а також витрат підрядників;
 • витратах за формою КБ-3;
 • обладнанню за місцем зберігання, пооб'єктно, а також такого, яке вимагає складання і установки;
 • закупівлям, складським залишкам;
 • витратах за статтями;
 • видачі давальницької сировини підрядникам, її списання;
 • роботі підрозділів згідно з кошторисами;
 • операціях з інвесторами щодо передачі об'єктів (акти КБ-11 і КБ-14);
 • роботах, виконаних самостійно і з залученням сторонніх компаній;
 • послугах і роботах, прийнятих замовником від субпідрядника або генпідрядника (розраховується обсяг в процентному і сумарному відносинах);
 • ТМЦ без розрахункових бланків (форма М-7);
 • ТМЦ за об'єктами (форма М-29);
 • усіх продуктах і роботах, виконаних на виробництві (на базовому і допоміжному).

Крім того, система дозволяє розраховувати собівартість виконаних робіт, наданих послуг.

Бухгалтерія

У цьому сегменті конфігурація автоматизує виконання базові оперативно-облікових функцій за такими напрямками:

1. Фінансове забезпечення і управління грошовими ресурсами, в тому числі інвестиціями передбачає:

 • контроль за надходженням коштів;
 • контроль за витрачанням фінансів відповідно до джерел їх походження;
 • управління лімітами по об'єктах і в розрізі діяльності підрозділів;
 • коригування спільно використовуваних джерел фінансування.

2. Контрагенти. Дозволяє робити розрахунки і взаєморозрахунки з усіма учасниками виробництва від клієнтів до вендорів і субпідрядників:

 • проведення стандартних звіряльні процедур, створення актів за їх результатами;
 • ведення відомості №5с;
 • формування ордерного журналу №6;
 • ведення актів по сторонам проведених заліків / розрахунків з контрагентами;
 • моніторинг оплат і розрахунків (форма інв-17);
 • розрахунки по підприємству (рахунок 79);
 • аналітичне дослідження і складання довідок про оплату підрядникам і компанії по завершенню того чи іншого етапу робіт.

3. Банк і каса:

 • дії з грошовими коштами: розрахунок готівковий / безготівковий, конвертація, покупка / продаж валют;
 • формування друкованих розрахунково-облікових форм: платіжок, ордерів;
 • розрахунки з вендорами, клієнтами, підзвітними особами;
 • пов'язаних з обігом готівкової маси грошей: внесення / отримання на розрахунковий рахунок / по чеку;
 • розбивка щомісячних виплат співробітникам, на корпоративні рахунки;
 • створення касової книги.

4. Податки:

 • формування податкової декларації;
 • облік ПДВ за двома системами (простий і складної);
 • ПДВ по капіталовкладеннях;
 • податок на прибуток;
 • на додану вартість;
 • єдиний податок з і без податку на додану вартість

«Бухгалтерія для будівельної організації» комплект для 5-ти користувачів — конфігурація, яка вирішує основні завдання, які постають перед бухгалтером невеликої компанії будівельної галузі. Вона мінімізує витрати праці і забезпечує гнучку і чітку систему збору, зберігання і обробки даних, дозволяє своєчасно створювати звіти.

Кадри

У цьому сегменті прикладне рішення автоматизує такі завдання:

 1. Облік руху кадрового складу, в тому числі за основним місцем роботи, за сумісництвом, внутрішнім сумісництвом.
 2. Нарахування щомісячних обов'язкових виплат співробітникам.
 3. Обчислення податків, обов'язкових при розрахунку з персоналом.
 4. Депонування.
 5. Виплати працівникам заробітної плати на картку.
 6. Формування звітів ЄСВ, ПДФО.

«Бухгалтерія для будівельної організації» комплект для 5 користувачів — необхідний помічник, який дозволить автоматизувати всі бухгалтерські облікові операції, які проводяться з матеріальними цінностями, фінансами, по складу, виробництва і за кадровим складом організації.

Сервісні можливості

«Бухгалтерія будівельної організації» пропонує такий набір інструментів бухгалтерську службу:

 1. Монітор бухгалтера: опція, завдяки якій відповідальний співробітник отримує відомості про стан рахунку розрахункового і по касі, заборгованість дебіторської і кредиторської.
 2. Експрес-перевірка облікових операцій дозволяє оперативно аналізувати отримані відомості відповідно до обраної методикою обліку, виявляти огріхи, виявляти їх причини і підказувати способи усунення.
 3. Зручний пошук за ключовими словами, фразами або іншим даними.
 4. Інтеграція з Інтернет: автоматичне оновлення програми.

Є і спеціальний опціонний набір, який полегшує процес освоєння програми:

 • «стартовий помічник» візуалізує, які відомості необхідно надати для входу в систему і старту роботи з програмою;
 • консоль (панель функцій) постачає необхідним набором інструментів, завдяки чому спрощується робота з програмою;
 • опція «поради» дозволяє самостійно освоїти програму, забезпечує навігацію по програмі та освоєння її базових налаштувань і функцій.

Система формує прозорий, гнучкий і всеосяжної облік виробничих операцій, який створює реальну картину витрат і продуктивності роботи підприємства.

Синхронізація

Конфігуративно рішення для бухгалтерської служби невеликої компанії, що надає послуги в сфері будівництва легко інтегрується з:

1. Рішеннями, створеними на платформі «1С: Підприємство», а саме:

 • «Управління торгівлею»;
 • «Зарплата і управління персоналом».

2. Зовнішніми базами даних (національними або закордонними).

3. Клієнт-банком.

4. Торговим устаткуванням: вагами, зчитувачами штрих-кодів, сканерами тощо.

5. Основами податкової служби.

6. Курсами валют, представленими у всесвітній мережі.

7. Електронною поштою.

8. Сайтом компанії.

Галузі застосування

Компанія EIS рекомендує купити цей продукт компаніям з невеликою чисельністю співробітників, середнім оборотом робіт і грошових коштів.


Ліцензія на платформу
Клієнтська ліцензія на 1 робоче місце
3 300 грн
Замовити
Клієнтська ліцензія на 5 робочих місць
11 610 грн
Замовити
Клієнтська ліцензія на 10 робочих місць
22 290 грн
Замовити
Клієнтська ліцензія на 20 робочих місць
42 360 грн
Замовити
Клієнтська ліцензія на 50 робочих місць
100 500 грн
Замовити
Клієнтська ліцензія на 100 робочих місць
183 600 грн
Замовити
Клієнтська ліцензія на 300 робочих місць
546 000 грн
Замовити
Клієнтська ліцензія на 500 робочих місць
906 000 грн
Замовити
Ліцензія на сервер
24 600 грн
Замовити
Ліцензія на сервер (x86-64)
42 600 грн
Замовити
Сервер МІНІ на 5 підключень
9 000 грн
Замовити
Галузеві ліцензії. Бухгалтерія будівельної організації
1С:Підприємство 8. Бухгалтерія будівельної організації, клієнтська ліцензія на 1 робоче місце
2 400 грн
Замовити
1С:Підприємство 8. Бухгалтерія будівельної організації, клієнтська ліцензія на 5 робочих місць
10 800 грн
Замовити
Сергей 2019-01-29 15:07:21

Необходимо обеспечить одновременную работу 2-х пользователей в "БУ для Строительных организаций". Сколько и каких лицензий необходимо купить?

Відповідь EIS LLC 2019-01-29 15:26:27

Добрий день


Конфігурація БУ для буд. організацій має подвійне ліцензування, тобто при закупівлі та встановленні додаткових ліцензій потрібно купувати ліцензію на платформу (3300 грн.) та ліцензію на додаткове роб. місце в конфігурації (2400 грн.). Встановлення та налаштування роботи користувачів входить у вартість закупівлі ліцензій.

Умови надання та використання послуги «Віддалений доступ до типового рішення»

Компанія «ЕКСПЕРТНІ ІННОВАЦІЙНІ СИСТЕМИ» пропонує клієнтам і партнерам більш детально ознайомитися з функціональними можливостями типових рішень, розроблених компанією «ЕКСПЕРТНІ ІННОВАЦІЙНІ СИСТЕМИ», за допомогою віддаленої демонстрації програмних продуктів через спеціально налаштований термінальний демо-сервер.

Підключення до віддаленої демонстрації має свої особливості, а саме:
щоб замовити параметри до демо-сервера необхідно заповнити заявку на віддалений доступ до типового рішення;
пароль доступу до демо-сервера змінюється раз на два тижні;
при підключенні до термінальної сесії одночасно декількох користувачів система закриває доступ всім, крім одного. Тому, якщо вашій компанії необхідно виділений час для гарантованого перегляду програми, повідомте нам про це по електронній поштіoffice@exis.com.ua
Термін надання доступу залежить від ступеня завантаженості лінії консультації і може скласти від 2-х годин до доби.
Якщо після закінчення доби Ви не отримали листа з інструкціями або у Вас є зауваження та пропозиції щодо даного сервісу, будь ласка, напишіть про це по електронній пошті office@exis.com.ua
Замовити Демо-версію
Після придбання у нас програми Ви отримаєте безкоштовно:
Встановлення
Початкове налаштування
Реєстрація на сайті 1c.ua
Підключення до порталу ІТС
Договір на ІТС на 3 місяці


Наші контакти

03113 г. Киев, улица Дружковская, дом 10 офис 419

Пн-пт 09:00-18:00

+38 (067) 466 82 62
+38 (044) 333 82 63

Надіслати повідомлення
Чекаю дзвінка